vineri, 13 iulie 2012

Topica - propoziţii principale

Deşi limba germană are un set de reguli stricte ce ţin de ordinea cuvintelor, topica nu determină de una singură înţelesul unei propoziţii. Prin urmare, aceste reguli trebuie luate în considerare în paralel cu sistemul de cazuri.

1. Propoziţii simple. Propoziţii principale

O propoziţie simplă este o afirmaţie care nu conţine întrebări sau strigări (vezi modul imperativ). Regula de bază la acest tip de propoziţii este că verbul conjugat este întotdeauna al doilea element, stă pe locul 2.
Sie spielen mit meiner kleinen Schwester.
Ei se joacă cu sora mea mică.
În exemplul de mai sus, spielen este verbul conjugat.

Poate exista un singur verb conjugat în orice propoziţie în limba germană ; verbele la mod infinitiv sau participiu nu sunt verbe de conjugat.
Sie werden wohl erst nachts ankommen.
Probabil nu veţi ajunge înainte de venirea nopţii.
Wir haben den Film schon gesehen.
Noi am văzut deja filmul.
În exemplele de mai sus, werden şi haben sunt verbele conjugate.

Verbul stă pe poziţia a doua indiferent de ce parte de propoziţie se află pe prima poziţia, fie ea subiect sau nu. Astfel, celelalte elemente care pot sta pe prima poziţie sunt:
 • adverbe sau locuţiuni adverbiale (vezi pagina referitoare la adverbe)
  Morgen wird es schon zu spät sein.
  Mâine va fi deja prea târziu.
  Vor zwei Wochen kaufte ich mir ein neues Auto.
  Mi-am cumpărat o maşină nouă acum două săptămâni.
 • o locuţiune substantivală
  Diesen alten VW kaufst du?!
  Cumperi VW-ul ăsta vechi?!
 • un pronume
  Uns war das Haus zu teuer.
  Casa a fost prea scumpă pentru noi.
 • un substantiv sau locuţiune substantivală cu rol de nume predicativ (cu vb. sein/werden/bleiben), la caz nominativ:
  Ein berühmter Politiker ist er bestimmt nicht geworden.
  Cu siguranţă nu a devenit un politician faimos.
 • un verb la infinitiv sau o locuţiune verbală
  Um Missverständnissen vorzubeugen, sollten Sie ihn sofort anrufen.
  Pentru a evita neînţelegerile, ar trebui să îl sunaţi imediat.
 • un participiu trecut
  Unterschrieben ist der Vertrag allerdings noch nicht.
  Contractul nu a fost totuşi semnat încă.
 • Dadurch freilich wurden all unsere Pläne zunichte gemacht.
  Desigur asta ne-a stricat toate planurile.
 • o propoziţie subordonată

Următoarele cuvinte ce pot apărea pe prima poziţie într-o propoziţie nu sunt considerate a fi un element propriu-zis, şi fiecare este urmat de câte o virgulă:
 • ja - da
 • nein -nu
 • also - prin urmare
 • so - astfel
 • nun - acum
 • na 
 • ach - oh
 • das heißt 
 • im Gegenteil - din potrivă
 • wissen Sie/weißt du
 • sehen Sie/siehst du
 • verstehen Sie/verstehst du
 • wie gesagt
 • mit anderen Worten - cu alte cuvinte
 • unter uns gesagt - între noi fie vorba
Das heißt, Sie sind die ganze Woche verreist?
Asta înseamnă că sunteţi plecat toată săptămâna.
Poziţia convenţională pentru participiul trecut, sau pentru vb. la infinitiv determinat de verbe modale sau vb. werden, este finalul propoziţiei sau frazei.
Das habe ich ihm schon öfters gesagt.
I-am spus aceasta deseori.
Könntest du nicht bis Dienstag bleiben?
Nu poti sta până Marţi?
În cazul în care avem şi un verb la infinitiv (de ex, care determină un verb modal), dar şi un participiu perfect în aceeaşi prop., vb la infinitiv va precede part. perf.:

Er hat es nicht machen gedurft.
Nu i-a fost permis să facă asta.
În construcţiile pasive, participiul perfect precede verbul werden.
Muss der Vertrag heute noch unterschrieben werden?
Trebuie contractul să fie semnat azi?
Particulele separabile stau pe ultimul loc.
Er steht immer um sieben Uhr auf.

Două propoziţii principale (coordonate)

Într-o frază cu două sau mai multe propoziţii principale legate printr-o conjucţie coordonatoare aber, denn, oder, sondern, und, verbul de conjugat este al doilea element în fiecare propoziţie.

Rudi fiel auf den Boden, und Peter lachte laut.
Rudi a căzut pe podea şi Peter a râs tare.
Dacă subiectul propoziţiilor este acelaşi, el poate fi omis din a doua prop.:
Wir spielten jeden Tag Fußball oder (wir) gingen spazieren.
Noi ne jucăm în fiecare zi fotbal sau (noi) mergeam la plimbare.

Întrebări directe şi imperativul

După cuvintele interogative wer, was, wie, warum, wo, wann, womit, wovon etc, verbul îşi păstrează poziţia secundă:
Wo sind meine Schuhe?
Unde îmi sunt pantofii?
În toate celelalte întrebări directe însă, verbul de conjugate stă pe primul loc:
Ist die Technik gesundheitsschädliche?
În cazul verbelor la imperativ, acestea ocupă din nou locul întâi (vezi art. modul imperativ).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu