miercuri, 11 iulie 2012

Noţiuni introductive despre substantiv

1.Genul substantivelor

La fel ca şi în cazul limbii române, substantivele din limba germană pot avea unul din cele trei cazuri: masculin, feminin sau neutru. Dacă un articol precede un substantiv, el va indica genul:
masculinfemininneutru
der Manndie Fraudas Kind
der Winddie Lampedas Tier
der Apfeldie Sonnedas Buch
der Löffeldie Gabeldas Messer

Din păcate, genurile substantivelor din limba germană nu corespund cu cele din limba română. Prin urmare ele trebuiesc învăţate. Mai jos sunt prezentate câteva reguli care ajută la determinarea genului unui substantiv.

Masculin
 • substantive care denotă fiinţe de sex bărbătesc: der Vater, der Onkel, der Hahn, der König
 • substantivele cu terminaţia -er, care au fost formate din verbe :
  • der Fahrer, de la fahren
  • der Erfinder, de la erfinden
Feminin
 • substantive care denotă fiinţe de sex femeiesc: die Mutter, die Tante, die Henne
 • substantivele cu terminaţiile: -ei, -ie, -heit, -keit, -ik, -schaft, -tät, -tion, -ung : die Geologie,
  die Gesundheit, die Freundlichkeit, die Musik, die Freundschaft, die Universität, die Rotation, die Sammlung
 • substantive cu terminaţia -in (sufix adăugat de obicei la subst. masculine) : die Nachbarin de la der Nachbar, die Freundin de la der Freund, die Königin de la der König 
 • multe din substantivele terminate în -e
Neutru
 • substantive cu sufix diminutival -chen / -lein
 • substantive formate direct din verbe
  subst.verb
  das Singensingen
  das Lebenleben
  das Strebenstreben
 • subst. care se termină în -ium, -tum, -ment, şi -sei

2.Cuvinte compuse

Deseori veţi întâlni în limba germană cuvinte formate din mai multe cuvinte simple :
 • der Abend + das Land : das Abendland
 • die Eier + der Auflauf : der Eierauflauf
Genul acestor cuvinte este determinat de ultima componentă.

3.Formele de plural

Cunoaşterea formelor de plural este esenţială pentru a înţelege un text sau pentru a putea comunica.
Există 5 mari grupe de plural, dupe felul în care se formează acesta :
gr. I - subst. care nu primesc niciun fel de desinenţă la plural; uneori pot primi Umlaut
der Teller - die Tellerder Apfel - die Äpfel
gr. II -e subst. care primesc la nominativ plural desinenţa -e; deseori primesc Umlaut
der Tisch - die Tischeder Stuhl - die Stühle
gr III -er subst. care primesc -er la N. pl.; toate subst. care au a/o/u/au în rădăcină primesc Umlaut
das Glas - die Gläser
gr IV -en / n subst. care primesc la N. pl. -en/n; nu primesc niciodată Umlaut
der Student - die Studenten
gr. V -s Din această grupă fac parte subst. de origine negermană. Acestea primesc -s şi nu pot avea nici ele Umlaut.
der Park - die Parks

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu