luni, 23 iulie 2012

Cazul genitiv

Cazul genitiv nu mai este foarte comun în germana vorbită, unde sunt preferate prepozițiile. Astfel o sintagmă precum "mașina domnului Zeiler" s-ar traduce prin das Auto von Herrn Zeiler și nu das Auto des Herrn Zeiler. În limba scrisă însă, genitivul este des întâlnit. Situațiile în care poate fi utilizat:
 • 1. Pentru a indica posesia:

  Die neue Wohnung meiner Schwester ist ganz schön.
  Noua locuință a surorii mele este foarte frumoasă.
  Ich fahre mit Frau Schmidts Auto. (sau dem Auto von Frau Schmidt)
  Merg cu mașina doamnei Schimdt.
 • 2. După substantive colective și substantive care indică proporția:

  Er hat eine große Sammlung deutscher Bierdeckel.
  El are o colecție mare de suporturi pentru bere.
  Die Hälfte des Geldes ist schon weg.
  Jumătate din bani s-au dus deja.
 • 3. Cu unele adjective, dintre care menționăm:

  • bewusst - conștient
  • fähig - capabil
  • gewiss - sigur de
  • schuldig - vinovat
  • sicher - sigur
  • voll - plin
  Unser Projekt ist nun des Erfolges sicher.
  Succesul proiectului nostru este acum asigurat.
  Ich bin mir des Problems bewusst.
  Sunt conștient de problemă.
  Er ist des Mordes einfach nicht fähig.
  El este incapabil de crimă.
 • 4.În câteva expresii fixe:

  Wir sind der Meinung/der Auffassung, dass . . .
  Suntem de părere că ...
 • 5. În câteva expresii adverbiale:

  meines Wissens
  după câte știu
  letzten Endes
  în final
  eines Tages
  într-o zi
 • După prepozițiile

  • angesichts
  • (an)statt
  • anstelle
  • aufgrund
  • außerhalb
  • beiderseits
  • diesseits
  • infolge
  • inmitten
  • innerhalb
  • jenseits
  • oberhalb
  • trotz
  • um . . . willen
  • unterhalb
  • unweit
  • während
  • wegen

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu