miercuri, 18 iulie 2012

Propoziţii introduse de pronume relative

Pronumele relativ leagă o propoziţie subordonată relativă (pe care o introduce), de un substantiv, pronume sau un determinant. În limba germană, pronumele relativ trimite verbul conjugat la finalul propoziţiei subordonate, şi el trebuie să corespundă ca gen şi număr cu substantivul pe care îl determină. Cazul pronumelui relativ este determinat de rolul său în propoziţia subordonată.
Haben Sie den Mann gesehen, der das Paket abgeholt hat?
Aţi văzut bărbatul care a ridicat pachetul?
Die Frau, der ich diesen Auftrag gegeben habe, arbeitet schon lange bei uns.
Doamna ,căreia i-am dat acest post, lucrează deja de mult timp la noi.

După cum arată tabelul următor, pronumele relativ se conjugă la fel ca şi articolul hotărât, cu excepţia cazului genitiv şi dativul la plural.

Declinarea pronumelor relative

Singular Plural
Masculin Neutru Feminin Toate genurile
Nominativ der das die die
Acuzativ den das die die
Dativ dem dem der denen
Genitiv dessen dessen deren deren


Dieses Unternehmen, dessen Arbeiter schon öfters gestreikt haben, hat große finanzielle Probleme.
Această întreprindere, a cărei angajaţi au fost deseori în grevă, are probleme financiare mari.
Pronumele relative sunt uneori precedate de o prepoziţie. În această situaţie, cazul pronumelui este determinat de prepoziţie, în timp ce poziţia verbului conjugat este tot ultima.
Das alte Gebäude, in dem wir arbeiten, wird gerade umgebaut.
Clădirea veche, în care noi lucrăm, este în renovare.

După cum arată ultimul exemplu, propoziţiile introduse prin pronume relative sunt plasate în propoziţia principală, imediat după partea de propoziţie pe care o determină. Uneori însă, propoziţiile relative lungi pot fi plasate după propoziţia principală.

Sie kann nun jeden Tag mit ihrem Mann verbringen, der nach zehn schwierigen Monaten in Brasilien endlich nach Hause gekommen ist.
Ea poate acum să petreacă fiecare zi cu soţul ei, care după zece luni dificile în Brazilia s-a întors în sfârşit acasă.
Când determină una din următoarele elemente, propoziţia este introdusă prin was, nu un pronume relativ propriu-zis:
 1. Pronume nehotărâte:
  • alles
  • einiges
  • etwas
  • folgendes
  • manches
  • nichts
  • vieles
  • weniges
  Alles, was ich hier mache, ist falsch.
 2. Pronumele demonstrativ "das"
  Ich bin mit dem, was er uns anbietet, gar nicht zufrieden.
 3. o întreagă propoziţie:
  Sie behauptet, sie habe das Haus um neun Uhr verlassen, was nicht stimmen kann.
Propoziţii relative pot fi introduse şi prin adverbe pronominale, când acestea determină întreaga propoziţie precedentă. Acestea au forme precum wodurch, womit, wovon.
Es waren nur acht Leute da, woraus man schließen kann, dass die Kollegen wenig Interesse an diesem Thema haben.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu