sâmbătă, 28 iulie 2012

Pronumele personale

Pronumele sunt un set restrâns de cuvinte care pot înlocui substantive. Mai exact, ele înlocuiesc de obicei obiecte deja menționate și sunt utilizate în aceleași contexte gramaticale ca substantivele, adică au număr, caz și chiar gen.

Declinarea pronumelui personal

Persoana Nominativ Acuzativ Dativ Genitiv
Singular Per. I ich eu mich mir meiner
Per. a-II-a du tu dich dir deiner
Per. a-III-a masculin er el ihn ihm seiner
feminin sie ea sie ihr ihrer
neutru es - es ihm seiner
Plural Per. I wir noi uns uns unser
Per. a-II-a familiar ihr voi euch euch euer
politețe (sg/pl) Sie dumneavoastră Sie Ihnen Ihrer
Per. a-III-a sie ei, ele sie ihnen ihrer
Formele de genitiv se folosesc rar, și doar în registrul formal, în scris. Chiar și în aceste situații de cele mai multe ori sunt înlocuite prin:
 • schimbarea verbului, o construcție diferită
  Erinnern Sie sich an mich (mai rar : meiner).
  Er braucht mich nicht. (mair rar: Er bedarf meiner nicht.)
 • după prepozițiile cu genitivul, forma de dativ este folosită în vorbire, și mai nou este acceptată și în scris

  wegen uns, trotz ihnen, statt ihm
 • se folosește von
 • sechs von ihnen, drei von euch, ein Freund von mir

vineri, 27 iulie 2012

Prepoziții bicazuale (cu acuzativul și dativul)

Există în limba germană câteva prepoziții care cer când dativul, când acuzativul. Dativul este cerut atunci când verbul exprimă o stare pe loc sau o mișcare fără indicarea direcției(întrebarea wo?), iar acuzativul când verbul exprimă o mișcare spre un loc anumit, o deplasare într-o direcție(întrebarea wohin?).
 1. an - la, pe (o suprafață verticală)
  Das Bild hängt an der Wand.(dat)
  Hängen Sie das Bild an die Wand. (ac)
 2. auf - pe (o suprafață orizontală)
  Er legt den Brief auf den Tisch. (ac)
  Der Brief liegt auf dem Tisch.
 3. hinter - îndărătul, după, înapoia
  Er stellt sich hinter die Tür. (ac)
  Er steht hinter die Tür. (dat)
 4. in - în
  Ich nehme das Buch in die Hand (ac).
  Das Buch ist in der Hand. (dat)
 5. neben - lângă
  Sie saß neben mir. (dat)
  Sie setzte neben mich. (ac)
 6. über - deasupra, pe partea cealaltă
  Die Sonne scheint über den Bergen (dat).
  Er geht über eine Brücke. (ac)
 7. unter - sub
  Das Buch fällt unter den Tisch (ac).
  Unter dem Tisch liegt das Buch (dat).
 8. vor - în fața
  vor dem Haus stehen (dat)
  vor das Haus treten (ac)
 9. zwischen - între
  Er saß zwischen mir und ihm. (dat)
  Er setzte sich zwischen mich und ihn. (ac)

Verbele cauzative și corespondentele lor

Verbele stellen, legen, setzen sunt verbe care exprimă direcția unei mișcări, și se numesc cauzative pentru că cauzează o schimbare de stare a complementului lor. Corespondentele lor sunt stehen, liegen, sitzen, care exprimă o stare pe loc.

Astfel, verbele stellen, legen, setzen se întrebuințează întotdeauna cu un complement direct, la acuzativ, deci ele sunt tranzitive. Prepozițiile bicazuale care urmează aceste verbe vor cere întotdeauna cazul acuzativ.

Verbele stehen, liegen, sitzen sunt intranzitive, iar prepozițiile bicazuale care determină acest verb cer dativul.

Verbul hängen poate fi sau tranzitiv sau intranzitiv, în funcție de cum este folosit.

De observat este faptul că verbele cauzative (inclusiv hängen tranzitiv) sunt slabe, iar corsepondentele lor (inclusiv hängen intranzitiv) sunt tari.

joi, 26 iulie 2012

Prepozițiile

Prepozițiile în germană sunt unul dintre cele mai dificile elemente ale limbii, întrucât nu există o corespondență cu o altă limbă, ele trebuiesc învățate într-un mod intuitiv. Astfel cea mai bună soluție este expunerea față de materiale în limba germană, cititul de cărți, ziare etc.

Clasificare:

1. Prep. care cer acuzativul

bis(până), durch(prin), für(pentru), gegen(împotriva), ohne(fără), um(la, în jurul), entlang(de-a lungul), wider(împotriva)


2. Prep. care cer dativul

aus(din, de la), außer(cu excepția), bei(la, lângă), mit(cu), nach(după, conform), seit(de când), von(de la, de), zu(la), gegenüber(opus, vis-a-vis).

3. Prep. care cer sau acuzativul, sau dativul în funcție de sensul verbului

an(pe, la), auf(pe, deasupra), hinter(în spatele), in(în), neben(lângă), über(deasupra, despre), unter(sub), vor(în fața), zwischen(între).

4. Prep. care cer genitivul

trotz(în ciuda), statt(în locul), während(în timp ce), wegen(datorită), um ... willen(pentru numele lui ...).

O prepoziție cere un caz în sensul că substantivul care o urmează este în cazul respectiv. În restul articolului vom lua fiecare prepoziție în parte și vom analiza cele mai des întâlnite utilizări prin exemple.

1. Prep. care cer acuzativul

 1. bis - până la(spațial sau temporar)
  Bis heute hat Fräulein Meier den Witz nicht gehört.
  Până azi, Fräulein Meier nu a mai auzit gluma.
  Der Student fährt nur bis Zürich.
  Studentul a călătorit doar până în Zürich.
 2. durch - prin
  Der Wanderer geht durch den Wald.
  Drumețul merge prin pădure.
  Viele steigen durch Sünde, manche fallen durch Tugend.
  Mulți se ridică prin păcat, unii cad prin virtute.
 3. für - pentru
  Fräulein Meier bäckt für den Jungen.
  Fräulein Meier a copt pentru băiat.
 4. gegen - împotriva, spre, către
  Der Ritter kämpft gegen den Drachen.
  Cavalerul luptă împotriva balaurului.
  Es wird gegen Abend kühler.
  Spre seară se face mai rece.
  Gegen zehn Uhr kommt er.
  În jurul orei zece va veni el.
 5. ohne - fără
  Ohne ihre Katzen ist Fräulein Meier traurig.
  Fräulein Meier este tristă fără pisicile ei.
 6. um - la, în jurul
  Um sechs Uhr ist sie gewöhnlich hier.
  La ora șase ea e de obicei aici.
  Der Briefträger läuft um die Rennbahn.
  Poștașul fuge în jurul pistei de alegări.
 7. wider - contra, împotriva
  Das ist wider meinen Willen.
  Asta este împotriva dorinței mele.
 8. entlang - de-a lungul
  Er ging an der Allee entlang spazieren.
  El a s-a plimbat de-a lungul aleii.

2. Prep. care cer dativul

 1. außer - în afară, afară de, cu excepția
  Außer dir ist niemand da.
  În afară de tine nu mai e nimeni aici.
 2. bei - la, lângă, cu, de,
  Das kommt selten bei ihm vor.
  Asta i se întâmplă rar.
  Er hat Geld bei sich.
  Are bani la el.
  Er wohnt bei der Brücke.
  El locuiește lângă pod.
 3. mit - cu
  Das Kind spielt mit seinen Freunden.
  Copilul se joacă cu prietenii lui.
  Er fährt mit dem Bus.
  Merge cu autobuzul.
 4. nach - după, spre
  Nach der Vorlesung geht der Student in die Kneipe.
  După cursuri, studentul merge în cârciumă.
  Sie fliegt nach Europa.
  Ea zboară spre Europa.
 5. seit - de, din, de la
  Seit fast fünfzig Jahren gibt es bemannte Raumfahrt.
  De aproape 50 de ani există zbor al omului în spațiu.
 6. von - de, de la, despre
  Schiller war ein Freund von Goethe.
  Schiller a fost un prieten de-al lui Goethe.
  Alles wurde von den Feinden zerstört.
  Totul a fost distrus de către dușmani.
  Von jetzt an
  De acum înainte
 7. zu - la, spre, către
  zum Beispiel
  de exemplu
  Sie wandte sich zum Fenster.
  S-a întors către fereastră.
 8. gegenüber - vizavi
  Această prepoziție este plasată aprope întotdeauna în urma substantivului.
  Er wohnt mir gegenüber.
  El locuiește vizavi de mine.

2. Prep. care cer genitivul

 1. trotz - în ciuda
  Er kamm trotz der Kälte.
  El a venit în ciuda frigului.
 2. statt - în locul
  Statt eines Hundes hat der Philosoph eine Katze
  În loc de un câine, filozoful are o pisică.
 3. während - în timpul
  Ich habe während dieser Zeit nichts mehr von ihm gehört.
  Nu am mai auzit nimic de la el în acest timp.
 4. wegen - din cauza
  Wegen des defekten Wagens wurde die Straße blockiert.
  Din cauza mașinilor stricate s-a blocat strada.

Alte prepoziții care cer genitivul : außerhalb, innerhalb, diesseits, jenseits, oberhalb, unterhalb.

Prepozițiile bicazuale

Prepozițiile care cer fie dativul, fie acuzativul în funcție de sensul verbului vor fi prezentate în articolul următor - prep. cu acuzativul și dativul.

marți, 24 iulie 2012

Adverbul

Adverbul modifică înțelesul unui verb, a unui adjectiv sau a unui alt adverb. Adverbe de întâlnite sunt:
 • heute - azi
 • bald - curând
 • hier - aici
 • dort - acolo
 • doch - însă
 • auch - și, de asemenea
 • noch - încă
 • sehr - foarte
 • ganz - complet, foarte
 • vielleicht - poate
 • aber - dar
 • fast - aproape
 • nicht
Das Kind geht oft in den Zoo.
Der sehr fleißige Briefträger ist immer hier
Foarte important de reținut este faptul că adverbele non-comparative nu primesc niciodată o terminație, spre deosebire de adjective. Astfel putem diferenția ușor un adverb de un adjectiv după cum arată exemplele de mai jos:
Sie hat ein schönes, gemaltes Bild.
Ea are o pictură frumoasă, pictată.
Sie hat ein schön gemaltes Bild.
Ea are o pictură frumos pictată.


Der Zug fährt langsam nach Berlin
Ein Reh steht still und verklärt wie im Traum.

O scurtă clasificare a adverbelor

 1. Adverbe de timp

  morgens (dimineața), abends (seara), nachts (noaptea), damals (atunci), bald (curând), dann (după aceea), oft (des), schon (deja), immer (întotdeauna), nun (acum), lange (îndelungat), endlich (în final)

 2. Adverbe de loc

  hier (aici), dort (acolo), überall (peste tot).

 3. Adverbe de mod

  fast(aproape), ungefähr (aprox.)

  außerdem, sonst, auch, sogar, ziemlich, noch, eigentlich, vielmehr

  sehr, recht, besonders, ganz

  vielleicht, möglich, wahrscheinlich

  meistens, wenigstens, zu, genug

  daher, darum, deshalb, dabei

Atenție! Există unele cuvinte care au înțeles diferit dacă sunt folosite ca adjective sau ca adverbe. Printre ele sunt : gleich, gerade, eben, lauter. (vezi lista de cuvinte problematice).
Die zwei Freunde haben die gleichen Meinungen.
Cei doi prieteni au aceeași părere.
Der Vater meines Freund geht gleich weg.
Tatăl prietenului meu a pleacă imediat.

luni, 23 iulie 2012

Adjectivul in limba germana

Adjectivul este o parte de vorbire care modifică sensul unui substantiv. Câteva adjective des întâlnite sunt : alt(vechi), jung(tânăr), groß(mare), klein(mic), gut(bun).

Declinarea tare

Când un adjectiv apare în fața unui substantiv, fără un articol sau alt determinant similar articolului, acesta va avea terminații "tari", foarte similare cu cele ale articolului hotărât (der, die, das).
masculin neutru feminin plural
nominativ der Wein das Essen die Lampe die Freunde
guter Wein gutes Essen rote Lampe neue Freunde
acuzativ den Wein das Essen die Lampe die Freunde
guten Wein gutes Essen rote Lampe neue Freunde
dativ dem Wein dem Essen der Lampe den Freunden
gutem Wein gutem Essen roter Lampe neuen Freunden
genitiv des Weins des Essens der Lampe der Freunde
guten Weins guten Essens roter Lampe neuer Freunde
Se poate observa că terminațiile adjectivelor la această declinare este identică cu cele ale articolului hotărât cu excepția cazului genitiv la masculin și neutru singular.
Câteva exemple:
Nominativ: Guter Wein ist teuer.
Acuzativ: Fräulein Meier trinkt guten Wein gern.
Dativ: Der Student ist mit gutem Wein zufrieden.
Genitiv: Die Farbe guten Weins ist manchmal rot.

Declinarea slabă

Dacă adjectivul este precedat de articolul hotărât sau de un pronume cu desinențele articolului hotărât (ex: dieser, diese, dieses) acesta se declină slab, adică primește desinența -en la toate cazurile cu excepția nominativului singular masc, fem, neutru și acuzativ singular feminin și neutru, unde are desinența -e.

masculin neutru feminin plural
nominativ der gute Wein das neue Auto die rote Lampe die alten Katze
acuzativ den guten Wein das neue Auto die rote Lampe die alten Katze
dativ dem guten Wein dem neuen Auto der roten Lampe den alten Katze
genitiv des guten Weins des neuen Autos der roten Lampe der alten Katze

Declinarea mixtă

Adjectivele precedate de un articol nehotărât sau un pronume posesiv se declină mixt, adică primesc desinențele declinării tari la nominativ singular, la toate genurile și acuzativ feminin și neutru singular, iar desinențele declinării slabe la toate celelalte cazuri.
masculin neutru feminin plural
nominativ ein neuer Wagen ein altes Haus eine leere Dose keine reichen Leute
acuzativ einen neuen Wagen ein altes Haus eine leere Dose keine reichen Leute
dativ einem neuen Wagen einem alten Haus einer leeren Dose keinen reichen Leute
genitiv eines neuene Wagens eines alten Hauses einer leeren Dose keiner reichen Leute
Pentru a reţine mai uşor formele declinării adjectivului, se poate ţine cont de următoarea regulă : desinenţa articolului hotărât trebuie să se regăsească fie în cuvântul care precede adjectivul, fie în adjectiv. Excepţia este realizată de genitivul singular masculin şi neutru la declinarea tare, unde, din motive eufonice se întrebuinţează desinenţa -en în loc de -es.
Dacă un substantiv este precedat de două adjective, acestea vor avea de cele mai multe ori aceeaşi desinenţă:
Schwarze dicke Nashörner sind im Zoo.
Dacă un adjectiv se termină în el sau er la gradul pozitiv, e-ul va fi eliminat când adjectivul primeşte o desinenţă.
Adjectivele care nu determină un substantiv, adică adjectivele predicative, cele cu funcţie de nume predicativ, nu se declină, nu primesc nicio declinaţie.
Die Kerze ist rot.

Cazul genitiv

Cazul genitiv nu mai este foarte comun în germana vorbită, unde sunt preferate prepozițiile. Astfel o sintagmă precum "mașina domnului Zeiler" s-ar traduce prin das Auto von Herrn Zeiler și nu das Auto des Herrn Zeiler. În limba scrisă însă, genitivul este des întâlnit. Situațiile în care poate fi utilizat:
 • 1. Pentru a indica posesia:

  Die neue Wohnung meiner Schwester ist ganz schön.
  Noua locuință a surorii mele este foarte frumoasă.
  Ich fahre mit Frau Schmidts Auto. (sau dem Auto von Frau Schmidt)
  Merg cu mașina doamnei Schimdt.
 • 2. După substantive colective și substantive care indică proporția:

  Er hat eine große Sammlung deutscher Bierdeckel.
  El are o colecție mare de suporturi pentru bere.
  Die Hälfte des Geldes ist schon weg.
  Jumătate din bani s-au dus deja.
 • 3. Cu unele adjective, dintre care menționăm:

  • bewusst - conștient
  • fähig - capabil
  • gewiss - sigur de
  • schuldig - vinovat
  • sicher - sigur
  • voll - plin
  Unser Projekt ist nun des Erfolges sicher.
  Succesul proiectului nostru este acum asigurat.
  Ich bin mir des Problems bewusst.
  Sunt conștient de problemă.
  Er ist des Mordes einfach nicht fähig.
  El este incapabil de crimă.
 • 4.În câteva expresii fixe:

  Wir sind der Meinung/der Auffassung, dass . . .
  Suntem de părere că ...
 • 5. În câteva expresii adverbiale:

  meines Wissens
  după câte știu
  letzten Endes
  în final
  eines Tages
  într-o zi
 • După prepozițiile

  • angesichts
  • (an)statt
  • anstelle
  • aufgrund
  • außerhalb
  • beiderseits
  • diesseits
  • infolge
  • inmitten
  • innerhalb
  • jenseits
  • oberhalb
  • trotz
  • um . . . willen
  • unterhalb
  • unweit
  • während
  • wegen

duminică, 22 iulie 2012

Cazul dativ

Dativul este folosit aproximativ la fel ca și în limba română, de obicei pentru a indica obiectul care suferă acțiunea, sau după câteva verbe precum helfen (a ajuta), folgen(a urma), antworten(a răspunde), glauben (a crede), gehören (a aparţine).
Sie zeigte uns den neuen Rock.
Ea ne-a arătat noua rochie.
Er hat seinen Kollegen das Problem erklärt.
El a explicat colegilor săi problema.
Die Behörden haben ihr das Kind weggenommen.
Autoritățile

Următoarele prepoziții cer dativul:

 • ab - de la
 • aus - din
 • außer - cu excepția
 • bei - la, lângă
 • gemäß
 • laut - conform
 • mit - cu
 • nach - după
 • seit - de (temporar)
 • von - de la, de
 • zu - spre
Außer uns und unseren Freunden wurde niemand eingeladen.
În afară de noi și prietenii noștri nu a mai fost nimeni invitat.
Ich wohne bei meinen Eltern.
Locuiesc la părinții mei.
Wir fahren mit dem Auto.
Mergem cu mașina.
Nach dem Frühstück putze ich mir immer die Zähne.
După micul dejun, mă spăl întotdeauna pe dinți.

Prepozițiile entgegen (contrar, împotriva) și gegenüber sunt de obicei plasate după substantiv, la fel ca nach în situația următoare:

Meiner Meinung nach ist das falsch.
În opinia mea, asta e greșit.
Sie wohnt dem Stadion gegenüber.
Ea locuiește vis-a-vis de stadion.

O altă întrebuințare a dativului este după prepozițiile bicazuale când acțiune verbului nu implică o mișcare. Vezi articolul prep. bicazuale.

vineri, 20 iulie 2012

Cazul acuzativ

Acuzativul are următoarele funcții/este folosit în următoarele cazuri:
 1. De a indica un complement direct:
  Sie zeigte uns den großen Garten.
  Ea ne-a arătat nouă grădina mare.
 2. după prepozițiile bis, durch, für, gegen, ohne, um, wider:
  Wir sind durch einen langen Tunnel gefahren.
  Noi am trecut printr-un tunel lung.
 3. după prepozițiile an, auf, unter, in, neben, über, unter, vor, zwischen când verbul implică mișcare către complementul determinat (vezi prepoziții bicazuale):
  Sie setzte sich vor die Tür.
  S-a așejat în fața ușii.
  Soll ich das Plakat an die Wand hängen?
  Preopoziția entlang (de-a lungul) succede un substantiv la acuzativ.
  Gehen Sie die Haupstraße entlang.
 4. pt a indica un anumit moment în timp, o perioadă fără prepoziție
  Letzten Samstag war das Wetter ganz furchtbar.
  Sâmbăta trecută vremea a fost teribilă.
  Einen Augenblick, bitte.
  Wir wollten noch einen Tag bleiben.
  Die ganze Woche ging er nicht zur Arbeit.
  De reținut este faptul că sintagma eines Tages (într-o zi) este la genitiv.
 5. Pt. a indica direcția sau distanța cu verbe de mișcare:
  Sie lief die Treppe hinauf.
  A alergat în sus pe scări.
  Ich wohne nur einen Kilometer von der Schule entfernt.
  Locuiesc la doar un km depărtare de școală.
 6. Pt. construcții ce indică măsurători sau valori
  Trier ist eine Reise wert.
  Orașul Trier merită o vizită.
 7. în urări sau saluturi:
  Herzlichen Glückwunsch!
  Felicitări din inimă!
  Guten Tag!
 8. Verbele nennen și kosten cer două complemente la acuzativ
  Sie nannte ihn ihren Liebling.
  Das kostet ihn eine Menge Geld.

Declinarea articolului hotărât la cazurile nominativ şi acuzativ

Masculin Feminin Neutru Plural
Nominativ der die das die
Acuzativ den die das die

Cazul nominativ

Reprezintă forma de bază (de dicționar) a substantivelor. Are următoarele funcții:
 1. Subiectul verbelor de conjugat:

  Der Bundespräsident ist nach Washington geflogen.
  Președintele german a zburat la Washington.
  Heute Morgen hat dein japanischer Freund angerufer.
  Azi dimineață a sunat prietenul tău japonez.
 2. Nume predicativ după verbele: bleiben, heißen, scheinen, sein, werden, sau după nennen la pasiv:

  Mein Nachbar ist ein bekannter Schriftsteller.
  Vecinul meu este un scriitor cunoscut.
  Er wurde bald ein verlässicher Kollege.
  A devenit repede un coleg de încredere.
  Sie blieb meine beste Freundin.
  A rămas cea mai bună prietenă a mea.
  Ich wurde von meinen Lehrern immer als ein Faulenzer bezeichnet.
  Întotdeauna am fost numit/făcut un leneș de către profesorii mei.
 3. Pronume sau substantive fără un verb, în exclamații sau adresări directe:

  Du frecher Junge!

Cazul în limba germană

Cazul este categoria morfologică prin care se exprimă raporturile sintactice dintre părțile propozițiiei. Din acest punct de vedere, limba germană se aseamănă foarte mult limbii române, și se deosebește de limba engleză, prin faptul că sensul unei propoziții este dat de cazul părților ei și nu de ordinea lor. Astfel, avem de-a face cu patru cazuri în limba germană:
 • nominativ
 • acuzativ
 • dativ
 • genitiv
În postările ce urmează vom discuta despre fiecare în parte.

Poziția pronumelor reflexive

Într-o propoziție principală, pronumele reflexive (mich/mir, dich/dir, sich, uns, euch) sunt poziționate imediat după verbul conjugat.

Er schaute sich die Bücher an.
El s-a uitat la cărți.
Setzt euch einen Augenblick.
Luați loc un moment.

Când nu subiectul este pe primul loc în propoziția principală, pronumele reflexiv stă după subiect, în cazul unui pronume cu rol de subiect, sau poate sta după sau înainte de subiect, în cazul unui substantiv.

Dann schaute er sich die Bücher an.
Dann schaute sich Wolfgang die Bücher an.
Dann schaute Wolfgang sich die Bücher an.

Aceeași ordine se aplică și la propozițiile secundare:

Ich wusste nicht, ob sie sich schon kennengelernt hatten.
Nu știam dacă ei se cunoscuseră deja.
Ich wusste nicht, ob sich die Studenten schon kennengelernt hatten.
Nu știam dacă studenții se cunoscuseră deja.

În construcțiile infinitivale, pronumele reflexiv este plasat la început:

Es ist ja ganz interessant, sich mit ihm über seine Jugendtage in Deutschland zu unterhalten.
Este foarte interesant să discuți cu el despre perioada tinereții sale în Germania.

joi, 19 iulie 2012

Poziţia negaţiei nicht

Dacă întreaga propoziţie este negată, nicht este plasat cât mai aproape de finalul ei posibil.
Solche Probleme hast du bei uns nicht.
Nu vei avea asemenea probleme cu noi.
Um halb zehn war der Zug immer noch nicht abgefahren.
La nouă şi jumătate trenul nu plecase încă.

Folosit în acest mod, nicht este plasat după complemente şi adverbe, cu excepţia adverbelor de mod:

Er ist gestern wegen des starken Verkehrs nicht früh genug angekommen.
El nu a ajuns destul de devreme ieri din cauza traficului greu.

Când nu este folosit pentru a nega întreaga propoziţie, regula generală este că nicht este plasat înainte de elementul pe care îl neagă:

Das Essen hat sie nicht für uns vorbereitet.
Ea nu a pregătit masa pentru noi.
De reţinut este că nicht precede toate elementele care joacă un rol în formarea sensului verbului:
Stell die heiße Tasse nicht auf den Tisch.
Sie meint, ich soll mich nicht darüber ärgern.

Cuvântul

kein

este folosit cu sensul de niciun, şi are formele ca şi articolul nehotărât ein.

Das ist ja keine leichte Aufgabe.

Topica substantivelor şi a pronumelor

Când avem două substantive ca complemente într-o propoziţie, cel la cazul dativ îl precede pe cel la acuzativ:

Sie gab ihrer Freundin das Kleid.
Ea a dat prietenei ei rochia.

Când ambele complemente sunt pronume personale, cel la cazul acuzativ îl precede pe cel la cazul dativ :

Sie gab es ihr.

Când unul dintre complemente este un pronume personal iar celălalt este un substantiv, pronumele este plasat primul, indiferent de caz.

Sie gab es ihrer Freundin.
Sie gab ihr das Kleid.
Bineînţeles, este posibil ca un substantiv la acuzativ să preceadă unul la dativ dacă acesta reprezintă prima idee a propoziţiei, adică stă în faţa verbului.

În cazul întrebărilor directe, pronumele cu funcţia de complement vine de obicei înaintea verbului:

Wie hat Ihnen der Rotwein geschmeckt?
Cum ţi-a plăcut vinul roşu?

Iar dacă într-o propoziţie avem două pronume personale cu rol de complement, substantivul cu rolul de subiect (dacă există) tinde să ajungă în faţa lor:

Deshalb wollte der Vorarbeiter es ihnen nicht glauben.

miercuri, 18 iulie 2012

Ordinea construcţiilor adverbiale

Ordinea convenţională a cuvintelor într-o propoziţie cu mai multe adverbe este următoarea: timp - mod - loc.
Ich fahre manchmal (timp) mit dem Fahrrad (mod) zur Arbeit (loc).
Dacă nu reprezintă prima idee dintr-o propoziţie, adverbele sunt plasate după toate pronumele:
Meine Frau schenkte ihn mir zu Weihnachten.
Adverbele sunt plasate între substantivele la caz dativ şi cele la caz acuzativ:
Er warf dem Mädchen plötzlich einen letzten Blick zu und verschwand.
A aruncat fetei subit o ultimă privire şi a dispărut.
În cazul adverbelor care determină adjective, acestea vin în faţa lor:
Das Klima hier ist wesentlich besser.

Propoziţii introduse de pronume relative

Pronumele relativ leagă o propoziţie subordonată relativă (pe care o introduce), de un substantiv, pronume sau un determinant. În limba germană, pronumele relativ trimite verbul conjugat la finalul propoziţiei subordonate, şi el trebuie să corespundă ca gen şi număr cu substantivul pe care îl determină. Cazul pronumelui relativ este determinat de rolul său în propoziţia subordonată.
Haben Sie den Mann gesehen, der das Paket abgeholt hat?
Aţi văzut bărbatul care a ridicat pachetul?
Die Frau, der ich diesen Auftrag gegeben habe, arbeitet schon lange bei uns.
Doamna ,căreia i-am dat acest post, lucrează deja de mult timp la noi.

După cum arată tabelul următor, pronumele relativ se conjugă la fel ca şi articolul hotărât, cu excepţia cazului genitiv şi dativul la plural.

Declinarea pronumelor relative

Singular Plural
Masculin Neutru Feminin Toate genurile
Nominativ der das die die
Acuzativ den das die die
Dativ dem dem der denen
Genitiv dessen dessen deren deren


Dieses Unternehmen, dessen Arbeiter schon öfters gestreikt haben, hat große finanzielle Probleme.
Această întreprindere, a cărei angajaţi au fost deseori în grevă, are probleme financiare mari.
Pronumele relative sunt uneori precedate de o prepoziţie. În această situaţie, cazul pronumelui este determinat de prepoziţie, în timp ce poziţia verbului conjugat este tot ultima.
Das alte Gebäude, in dem wir arbeiten, wird gerade umgebaut.
Clădirea veche, în care noi lucrăm, este în renovare.

După cum arată ultimul exemplu, propoziţiile introduse prin pronume relative sunt plasate în propoziţia principală, imediat după partea de propoziţie pe care o determină. Uneori însă, propoziţiile relative lungi pot fi plasate după propoziţia principală.

Sie kann nun jeden Tag mit ihrem Mann verbringen, der nach zehn schwierigen Monaten in Brasilien endlich nach Hause gekommen ist.
Ea poate acum să petreacă fiecare zi cu soţul ei, care după zece luni dificile în Brazilia s-a întors în sfârşit acasă.
Când determină una din următoarele elemente, propoziţia este introdusă prin was, nu un pronume relativ propriu-zis:
 1. Pronume nehotărâte:
  • alles
  • einiges
  • etwas
  • folgendes
  • manches
  • nichts
  • vieles
  • weniges
  Alles, was ich hier mache, ist falsch.
 2. Pronumele demonstrativ "das"
  Ich bin mit dem, was er uns anbietet, gar nicht zufrieden.
 3. o întreagă propoziţie:
  Sie behauptet, sie habe das Haus um neun Uhr verlassen, was nicht stimmen kann.
Propoziţii relative pot fi introduse şi prin adverbe pronominale, când acestea determină întreaga propoziţie precedentă. Acestea au forme precum wodurch, womit, wovon.
Es waren nur acht Leute da, woraus man schließen kann, dass die Kollegen wenig Interesse an diesem Thema haben.

duminică, 15 iulie 2012

Întrebări indirecte

Când adverbe interogative (wann, wo, wie etc.), pronume (wer, wessen), adjective (welcher), (was für ein) sunt folosite pentru a introduce o întebare indirectă, verbul conjugat stă la finalul propoziţiei.
Wir fragten ihn, wie lange er bleiben möchte.
Noi l-am întrebat cât ar mai fi vrut să rămână.
Meine Mutter möchte wissen, wer am Wochenende dorthin fährt.
Mama ar dori să sţie cine merge acolo în weekend.

sâmbătă, 14 iulie 2012

Propoziţia subordonată

O propoziţie subordonată este o propoziţie care are nevoie de o propoziţie principală, pentru a avea un înţeles complet:
Ich habe mich geärgert, weil er so spät gekommen ist.
M-am enervat, pentru că el a venit atât de târziu.
"weil er so spät gekommen ist" este propoziäia subordonată în exemplul de mai sus.

O propoziţie subordonată se desparte de cea principală printr-o virgulă.

Verbul conjugat este aproape întotdeauna pe ultima poziţie într-o propoziţie subordonată (vezi secţia ortografie şi convenţii). Propoziţia principală este legată de cea subordonată printr-o conjucţie subordonatoare precum, dass(că):

Wir wussten nicht, dass er die Arbeit schon gemacht hatte.
Noi nu ştiam că el a făcut deja treaba.
În exemplul de mai sus se observă că participiul perfect precede verbul conjugat.

Alte conjuncţii subordonatoare comune sunt:

als obca şi cum
bevorînainte
bispână când
dadeoarece / de când
dammitastfel încât
nachdemdupă
obdacă
obgleich / obwohldeşi
ohne dass/ ohne ... zufără ca
sobaldîndată ce
seit, seitdemde când
solangecât timp
währendcât timp
weilpentru că
wenndacă
Weil es heute regnet, dürfen wir nicht draußen spielen.
Pentru că azi plouă, noi nu avem voie să ne jucăm afară.
Uli ging gestern Abend in die Kneipe, obwohl er kein Geld hatte.
Uli a mers aseară în cârciumă, deşi eu nu avea bani.

Uneori, conjucţia dass poate fi omisă. În acest caz, verbul conjugat nu trece pe ultimul loc:

Ich glaube, dass er gestern krank war.
Ich glaube, er war gestern krank.

Deseori, subordonata este plasată înainte de prop. principală. Verbul conjugat din prop principală îşi păstrează locul doi:

Da wir nun mitten in einer Großstadt wohnen, gehen wir selten wandern.
Pentru că acum locuim în centrul unui oraş mare, mergem rar la plimbare.

În cazul în care se foloseşte un verb modal la un timp ce necesită un verb auxiliar, în propoziţia subordonată vor exista cel puţin trei verbe. În acest caz, verbul conjugat stă în faţa celorlaltor verbe:

Ich bin sicher, dass wir uns die Reise nächstes Jahr werden leisten können.
Sunt sigur că ne vom permite excursia de anul viitor.
Wenn er uns wirklich hätte sehen wollen, wäre er wohl ein bißchen früher aufgestanden, oder?
Dacă chiar ar fi vrut să ne vadă, s-ar fi trezit mai devreme, nu crezi?

Construcţiile infinitivale(care conţin verbe precedate de zu) sunt de obicei plasate în exteriorul propoziţiei principale:

Ich habe versucht(,) das Buch zu lesen.
Am încercat să citesc cartea.

Acelaşi lucru se întâmplă la verbele cu particulă separabilă. De cele mai multe ori, construcţia infinitivală e plasată la sfârşit.

Er hörte auf zu singen.
El a încetat să cânte.
Dacă als sau wie sunt folosite într-o comparaţie, aceasta este plasată după verbul conjugat.
Du weißt ja, dass er schneller läuft als ich.
Tu ştii că el aleargă mai repede ca mine.

vineri, 13 iulie 2012

Topica - propoziţii principale

Deşi limba germană are un set de reguli stricte ce ţin de ordinea cuvintelor, topica nu determină de una singură înţelesul unei propoziţii. Prin urmare, aceste reguli trebuie luate în considerare în paralel cu sistemul de cazuri.

1. Propoziţii simple. Propoziţii principale

O propoziţie simplă este o afirmaţie care nu conţine întrebări sau strigări (vezi modul imperativ). Regula de bază la acest tip de propoziţii este că verbul conjugat este întotdeauna al doilea element, stă pe locul 2.
Sie spielen mit meiner kleinen Schwester.
Ei se joacă cu sora mea mică.
În exemplul de mai sus, spielen este verbul conjugat.

Poate exista un singur verb conjugat în orice propoziţie în limba germană ; verbele la mod infinitiv sau participiu nu sunt verbe de conjugat.
Sie werden wohl erst nachts ankommen.
Probabil nu veţi ajunge înainte de venirea nopţii.
Wir haben den Film schon gesehen.
Noi am văzut deja filmul.
În exemplele de mai sus, werden şi haben sunt verbele conjugate.

Verbul stă pe poziţia a doua indiferent de ce parte de propoziţie se află pe prima poziţia, fie ea subiect sau nu. Astfel, celelalte elemente care pot sta pe prima poziţie sunt:
 • adverbe sau locuţiuni adverbiale (vezi pagina referitoare la adverbe)
  Morgen wird es schon zu spät sein.
  Mâine va fi deja prea târziu.
  Vor zwei Wochen kaufte ich mir ein neues Auto.
  Mi-am cumpărat o maşină nouă acum două săptămâni.
 • o locuţiune substantivală
  Diesen alten VW kaufst du?!
  Cumperi VW-ul ăsta vechi?!
 • un pronume
  Uns war das Haus zu teuer.
  Casa a fost prea scumpă pentru noi.
 • un substantiv sau locuţiune substantivală cu rol de nume predicativ (cu vb. sein/werden/bleiben), la caz nominativ:
  Ein berühmter Politiker ist er bestimmt nicht geworden.
  Cu siguranţă nu a devenit un politician faimos.
 • un verb la infinitiv sau o locuţiune verbală
  Um Missverständnissen vorzubeugen, sollten Sie ihn sofort anrufen.
  Pentru a evita neînţelegerile, ar trebui să îl sunaţi imediat.
 • un participiu trecut
  Unterschrieben ist der Vertrag allerdings noch nicht.
  Contractul nu a fost totuşi semnat încă.
 • Dadurch freilich wurden all unsere Pläne zunichte gemacht.
  Desigur asta ne-a stricat toate planurile.
 • o propoziţie subordonată

Următoarele cuvinte ce pot apărea pe prima poziţie într-o propoziţie nu sunt considerate a fi un element propriu-zis, şi fiecare este urmat de câte o virgulă:
 • ja - da
 • nein -nu
 • also - prin urmare
 • so - astfel
 • nun - acum
 • na 
 • ach - oh
 • das heißt 
 • im Gegenteil - din potrivă
 • wissen Sie/weißt du
 • sehen Sie/siehst du
 • verstehen Sie/verstehst du
 • wie gesagt
 • mit anderen Worten - cu alte cuvinte
 • unter uns gesagt - între noi fie vorba
Das heißt, Sie sind die ganze Woche verreist?
Asta înseamnă că sunteţi plecat toată săptămâna.
Poziţia convenţională pentru participiul trecut, sau pentru vb. la infinitiv determinat de verbe modale sau vb. werden, este finalul propoziţiei sau frazei.
Das habe ich ihm schon öfters gesagt.
I-am spus aceasta deseori.
Könntest du nicht bis Dienstag bleiben?
Nu poti sta până Marţi?
În cazul în care avem şi un verb la infinitiv (de ex, care determină un verb modal), dar şi un participiu perfect în aceeaşi prop., vb la infinitiv va precede part. perf.:

Er hat es nicht machen gedurft.
Nu i-a fost permis să facă asta.
În construcţiile pasive, participiul perfect precede verbul werden.
Muss der Vertrag heute noch unterschrieben werden?
Trebuie contractul să fie semnat azi?
Particulele separabile stau pe ultimul loc.
Er steht immer um sieben Uhr auf.

Două propoziţii principale (coordonate)

Într-o frază cu două sau mai multe propoziţii principale legate printr-o conjucţie coordonatoare aber, denn, oder, sondern, und, verbul de conjugat este al doilea element în fiecare propoziţie.

Rudi fiel auf den Boden, und Peter lachte laut.
Rudi a căzut pe podea şi Peter a râs tare.
Dacă subiectul propoziţiilor este acelaşi, el poate fi omis din a doua prop.:
Wir spielten jeden Tag Fußball oder (wir) gingen spazieren.
Noi ne jucăm în fiecare zi fotbal sau (noi) mergeam la plimbare.

Întrebări directe şi imperativul

După cuvintele interogative wer, was, wie, warum, wo, wann, womit, wovon etc, verbul îşi păstrează poziţia secundă:
Wo sind meine Schuhe?
Unde îmi sunt pantofii?
În toate celelalte întrebări directe însă, verbul de conjugate stă pe primul loc:
Ist die Technik gesundheitsschädliche?
În cazul verbelor la imperativ, acestea ocupă din nou locul întâi (vezi art. modul imperativ).

miercuri, 11 iulie 2012

Noţiuni introductive despre substantiv

1.Genul substantivelor

La fel ca şi în cazul limbii române, substantivele din limba germană pot avea unul din cele trei cazuri: masculin, feminin sau neutru. Dacă un articol precede un substantiv, el va indica genul:
masculinfemininneutru
der Manndie Fraudas Kind
der Winddie Lampedas Tier
der Apfeldie Sonnedas Buch
der Löffeldie Gabeldas Messer

Din păcate, genurile substantivelor din limba germană nu corespund cu cele din limba română. Prin urmare ele trebuiesc învăţate. Mai jos sunt prezentate câteva reguli care ajută la determinarea genului unui substantiv.

Masculin
 • substantive care denotă fiinţe de sex bărbătesc: der Vater, der Onkel, der Hahn, der König
 • substantivele cu terminaţia -er, care au fost formate din verbe :
  • der Fahrer, de la fahren
  • der Erfinder, de la erfinden
Feminin
 • substantive care denotă fiinţe de sex femeiesc: die Mutter, die Tante, die Henne
 • substantivele cu terminaţiile: -ei, -ie, -heit, -keit, -ik, -schaft, -tät, -tion, -ung : die Geologie,
  die Gesundheit, die Freundlichkeit, die Musik, die Freundschaft, die Universität, die Rotation, die Sammlung
 • substantive cu terminaţia -in (sufix adăugat de obicei la subst. masculine) : die Nachbarin de la der Nachbar, die Freundin de la der Freund, die Königin de la der König 
 • multe din substantivele terminate în -e
Neutru
 • substantive cu sufix diminutival -chen / -lein
 • substantive formate direct din verbe
  subst.verb
  das Singensingen
  das Lebenleben
  das Strebenstreben
 • subst. care se termină în -ium, -tum, -ment, şi -sei

2.Cuvinte compuse

Deseori veţi întâlni în limba germană cuvinte formate din mai multe cuvinte simple :
 • der Abend + das Land : das Abendland
 • die Eier + der Auflauf : der Eierauflauf
Genul acestor cuvinte este determinat de ultima componentă.

3.Formele de plural

Cunoaşterea formelor de plural este esenţială pentru a înţelege un text sau pentru a putea comunica.
Există 5 mari grupe de plural, dupe felul în care se formează acesta :
gr. I - subst. care nu primesc niciun fel de desinenţă la plural; uneori pot primi Umlaut
der Teller - die Tellerder Apfel - die Äpfel
gr. II -e subst. care primesc la nominativ plural desinenţa -e; deseori primesc Umlaut
der Tisch - die Tischeder Stuhl - die Stühle
gr III -er subst. care primesc -er la N. pl.; toate subst. care au a/o/u/au în rădăcină primesc Umlaut
das Glas - die Gläser
gr IV -en / n subst. care primesc la N. pl. -en/n; nu primesc niciodată Umlaut
der Student - die Studenten
gr. V -s Din această grupă fac parte subst. de origine negermană. Acestea primesc -s şi nu pot avea nici ele Umlaut.
der Park - die Parks

O scurtă introducere asupra cursului de germană

Care este scopul acestui site?

Acest blog îşi propune să devină o resursă de încredere pentru oricine îşi propune să înveţe limba germană. În acest scop, se va urmări dispunerea sub formă de articole concise elementele care duc la o înţelegere a acestei limbi.

Cui îi este destinat?

În principiu, oricine doreşte să îşi îmbunătăţească capabilităţile de comunicare în limba germană poate beneficia din articolele de pe acest blog, însă nu poate exista o singură resursă care să îndeplinească toate rolurile. Învăţarea unei limbi este un proces complex.

De aceea, articolele sunt mai degrabă destinate persoanelor deja familiare cu un vocabular de bază şi o pronunţie, lucruri care sunt mai dificil de obţinut dintr-un manual, sau un site. Dar asta nu înseamnă că un începător motivat nu poate face faţă.

Care este modalitatea optimă de a învăţa o limbă străină?

În opinia mea, pentru a învăţa o limbă străină este indicat a începe cu baza sau structura limbii respective, adică gramatica. Această familiaritate cu gramatica va oferi atât o încredere în vorbire, cât şi capacitatea de a înţelege rapid şi uşor structuri noi, sau elemente de vocabular a căror asimilare ar fi mai dificilă.

După ce se ajunge la o familiaritate cu regulile de bază a gramaticii, studiul poate fi concentrat asupra dezvoltării vocabularului, a pronunţiei şi a altor componente secundare. Acestea se asimilează mai uşor prin lectura materialelor germane (cărţi, ziare, cărţi audio), în general prin expunerea la cât mai multe resurse în această limbă.

Desigur, gramatica nu poate fi studiată într-un mediu complet izolat de celelalte componente ale limbii, e nevoie atât de un vocabular de bază cât şi de pronunţie pentru a studia regulile gramaticale. Acestea însă se pot obţine pe parcurs.


Ce am nevoie pentru a urmări articolele?

Un dicţionar este o unealtă evidentă la acest capitol, eventual şi un caiet pentru a nota şi revizui cuvintele noi.
Întrucât majoritatea articolelor prezentate pe acest blog vor insista asupra chestiunilor ce ţin de gramatica limbii germane,  va fi necesară o familiaritate cu noţiuni gramaticale generale, sau ale limbii române.

Dar cel mai important element este motivaţia. Fără motivaţia necesară, nu se poate ajunge la destinaţia dorită, indiferent de resursele şi materialele de studiu a limbii de care se dispune.

Consider că o secţiune de genul "De ce să învăţ limba germană" nu are niciun sens din motivul menţionat mai sus. Nu cred că cineva investeşţe efortul necesar asimilării unei limbi pentru un motiv aleatoriu, fără o motivaţie serioasă.

În ultimul rând, sper ca aceste materiale să fie folositoare cât mai multor persoane, şi voi încerca să ridic standardul de calitate într-un proces de continuă dezvoltare.