marți, 4 septembrie 2012

Modul conjunctiv (Konjunktiv I, II)

Acest mod este folosit în limba germană în general pentru a exprima o posibilitate, un lucru care nu este neapărat adevărat. De obicei se face distincție între Konjunktiv I și Konjunktiv II, două mari subgrupuri. Aceste forme verbale nu au un echivalent direct în limba română, dar în funcție de situație, ele pot fi traduse prin moduri ca condiționalul-optativ.

Konjunktiv I conjunctiv prezent es gebe
conjunctiv perfect es habe gegeben
conjunctiv viitor es werde geben
Konjunctiv II conjunctiv imperfect es gäbe
conjunctiv mai-mult-ca-perfect (Plusquamperfekt) es hätte gegeben
condițional es würde geben

Conjunctivul formează deci timpurile compuse și pasivul la fel ca și indicativul, cu ajutorul verbelor auxiliare sein, haben și werden. În secțiunile de mai jos vom vorbi despre formele celor două subcategorii, iar apoi despre utilizări.

Konjunktiv I

Toate formele simple de Konjunktiv I sunt regulate, singura excepție fiind sein. Cu alte cuvinte, pentru toate verbele în afară de sein, rădăcinei se adaugă aceleași terminații fără niciun fel de iregularități. Tabelul de mai jos ilustrează acest lucru.
sein haben können werden geben machen
Konjunktiv I ichseihabekönnewerdegebemache
dusei(e)sthabestkönnestwerdestgebestmachest
er/sie/esseihabekönnewerdegebemache
wir seien haben können werden geben machen
ihr seiet habet könnet werdet gebet machet
sie/Sie seien haben können werden geben machen
Konjunktiv II ich wäre hätte könnte würde gäbe machte
du wärest hättest könntest würdest gäbest machtest
er/sie/es wäre hätte könnte würde gäbe machte
wir wären hätten könnten würden gäben machten
ihr wäret hättet könntet würdet gäbet machtet
sie/Sie wären hätten könnten würden gäben machten

Câteva observații despre formele simple Konjunktiv I:

 • Formele de pers. a II-a (sg. și pl.) (care se termină în est și t : du sagest, ihr saget), sunt considerate a fi artificiale, și nu prea sunt folosite
 • Pentru majoritatea verbelor, exceptând sein, singura diferență dintre Konjunktiv I și prezentul indicativ este pers. a III-a sg, care are terminația -e în loc de t.
 • Nu există schimbări de vocală la niciun verb.(comparați er gebe, er fahre cu er gibt, er fährt)
 • verbele a căror rădăcină se termină în -el, renunță la e-ul rădăcinii înainte de terminația -e : (er lächle)

Formele de Konjunktiv I la timpuri compuse

Aceste timpuri sunt formate exact la fel ca și la indicativ, cu verbele auxiliare haben, sein, werden împreună cu participiul II sau infinitivul. Mai jos găsiți câteva exemple la persoana a-III-a, singura utilizată mai des.

 • conjunctiv perfect cu haben: es habe gekauft
 • conjunctiv perfect cu sein: es sei gekommen
 • conjunctiv viitor: es werde kaufen
 • pasiv cu werden(prezent): es werde gekauft
 • pasiv cu werden(perfect): es sei gekauft worden
 • pasiv cu werden(viitor): es werde gekauft werden
 • pasiv cu sein: es sei gekauft

Konjunktiv II

Există trei forme importante și frecvent utilizate de Konjunktiv II:

 • Forma simplă, numită și conjunctiv trecut. Este formată dintr-un singur cuvânt. Formarea ei este explicată în secțiunea de mai jos (exemple pot fi văzute în tabelul de mai sus).
 • conjunctivul mai-mult-ca-perfect, format din forma simplă de Konjunktiv II a verbelor auxiliare haben sau sein și participiul II.
 • condiționalul, format din forma simplă de Konjunktiv II a verbului auxiliar werden și infinitivul.
Mai-mult-ca-perfectul cu habenMai-mult-ca-perfectul cu seinCondiționalul
ich hätte gekauft wäre geblieben würde kaufen
du hättest gekauft wärest geblieben würdest kaufen
er/sie/es hätte gekauft wäre geblieben würde kaufen
wir hätten gekauft wären geblieben würden kaufen
ihr hättet gekauft wäret geblieben würdet kaufen
sie/Sie hätten gekauft wären geblieben würden kaufen
Câteva observații legate de formarea formei simple de Konjunktiv II
 • În cazul verbelor slabe, forma de konjunktiv II este identică cu Präteritum(imperfect) la indicativ.
 • În cazul verbelor tari "regulate", Konjunktiv II se formează de la forma de indicativ imperfect, la care se adaugă Umlaut când este posibil, și se adaugă terminația e, unde se poate (această terminație de -e, este frecvent omisă în limba vorbită).
 • Câteva verbe tari neregulate, schimbă o vocală față de indicativ imperfect. Verbele din această categorie pot fi găsite în tabelul de mai jos.
Verbul la infinitivPräteritumKonjunktiv II
Verbe slabe regulatekaufenkauftekaufte
machenmachtemachte
Verbe tari regulatebleibenbliebbliebe
brechenbrachbräche
fahrenfuhrführe
gehengingginge
kommenkamkäme
lassenließließe
sprechensprachspräche
tragentrugtrüge
tun tat täte
ziehen zog zöge
Verbe tari cu konjunktiv II neregulat helfen half hülfe
stehen stand stünde
sterben starb stürbe
Verbe neregulate sein war wäre
habenhattehätte
werdenwurdewürde
dürfendarfdürfte
könnenkönntekönnte
mögenmochtemöchte
müssenmusstemüsste
wissenwusstewüsste
bringenbrachtebrächte
denkendachtedächte

Forma conjunctivului cu würde

Forma condițională cu würde este deseori folosită în loc de forma simplă de Konjunktiv II (de exemplu, ich würde kommen, în loc de ich käme). Această alegere depinde de registrul și verbul folosit. Pe scurt:

 • Forma simplă a verbelor slabe, și cea a verbelor tari mai rar folosite nu este foarte des-întâlnită (decât în cazul registrului formal).
 • Pe de altă parte, verbele foarte frecvente (cum sunt haben, sein, werden, verbele modale etc) construiesc conjunctivul II de cele mai multe ori prin forma simplă, atât formal cât și informal.

vineri, 31 august 2012

Participiul prezent și trecut

Pe lângă utilizarea în formarea timpurilor compuse, participiile sunt utilizate și ca adjective sau în propoziții subordonate participiale. În limba germană sunt numite das erste Partizip și das zwite Partizip, deoarce nu există o legătură directă între timpul verbal și participii.

Utilizări:

 • Participiul prezent arată că o acțiune se petrece în același timp cu acțiunea verbului predicativ:
  Den Schildern folgend, fanden sie das Krankenhaus.
 • Sensul participiului trecut diferă în funcție de verb astfel: la verbele intranzitive, acesta are un sens activ (nu pasiv) și indică că acțiune s-a petrecut înainte de cea a verbului principal:
  Der neue Lehrer, in Freiburg angekommen, suchte das Gymnasium auf.

  Participiul trecut al verbelor tranzitive are un sens pasiv. Dacă acțiunea indicată este continuă, aceasta are loc simultan cu acțiunea verbului predicativ. Dacă acțiunea este instantanee, aceasta a avut loc înainte de verbul predicativ:

  Der Zug, von zwei Lokomotiven gezogen, fuhr in den Bahnhof ein.
  Der Flüchtling, von seinen Freunden gewarnt, verließ sein Versteck.

Utilizarea adjectivală a participiului

Această utilizare este cea mai comună utilizare, în afară de formarea timpurilor compuse:

 • die schreienden Vögel
 • mein verlorener Schirm
 • der gehasste Feind

La fel ca orice adjective, ele pot fi folosite și ca substantive:

die Streikenden, der Sterbenden

sau ca adverbe:

Er hat die Sache überraschend schnell erledigt.

Construcții participiale extinse

În limba germană puteți întâlni construcții sau propoziții subordonate cu rol adjectival care determină un substantiv, precum:

Die um ihre eigenen Arbeitsplätze fürchtenden Stahlarbeiter wollten nicht streiken.
Ich habe dieses von meinem Vetter warm empfohlene Buch mit Genuss gelesen.

Astfel de construcții sunt întâlnite mai des în cazu registrului formal, și nu în vorbirea populară. Între articol și substantiv poate apărea o distanță semnificativă.

sâmbătă, 18 august 2012

Infinitivul. Infinitivsatz

Acest articol prezintă utilizările uzuale ale infinitivului, un mod verbal nepredicativ, în limba germană.

Formele infinitivului

Infinitivul simplu

Infinitivul simplu este cel pe care îl găsim în dicționar. Pentru majoritatea verbelor acesta se termină în en, mai puțin câteva care au terminația -n: sein, tun + vb. a căror rădăcină se termină în el, er.

Infinitivul compus

Reprezintă infinitivul verbelor auxiliare haben, sein sau werden, care pot fi combinate cu un participiu perfect al unui alt verb pentru a forma infinitive compuse:

 • infinitiv la perfect: gesehen haben/ angekommen sein
 • infinitiv pasiv: verletzt werden / verletzt sein
 • infinitiv pasiv la perfect: verletzt worden sein

Infinitivul la perfect indică faptul că o acțiune s-a petrecut înaintea acțiunii indicate de verbul predicativ.

Infinitivul cu zu

În unele situații (despre care discutăm în această secțiune) infinitivul este însoțit de particula zu.

Formele infinitivului cu zu
 • în cazul verbelor simple și a verbelor cu particulă inseparabilă, zu precede imediat verbul, fiind separat de acesta în scris:
  Sie fing an zu schreiben.
 • în cazul verbelor cu particulă separabilă, zu este poziționat între particulă și verb, totul fiind scris într-un cuvânt:
  Sie wollte mit diesem Mann umzugehen.
 • la infinitivele compuse, zu precede verbul auxiliar (haben, sein sau werden):
  Sie behauptete betrogen worden zu sein.
 • analog, dacă avem un verb modal auxiliar, zu vine între verbul principal și acesta:
  Es freut mich Sie hier begrüßen zu dürfen.

Utilizările infinitivului cu zu

Infinitivsatz

Infinitivsatz este o propoziție secundară care determină un substantiv, verb sau adjectiv în propoziția principală. Infinitivul cu zu vine la finalul acestei propoziții (la fel cum ar veni verbul într-o propoziție subordonată).

Er gab mir die Erlaubnis in Berlin zu bleiben.

De obicei, propoziția infinitivală subordonată este separată de propoziția principală (adică NU este inserată în propoziția principală după partea de propoziție pe care o determină).

Wir hatten vor im Urlaub nach Rom zu fliegen.
și nu Wir hatten im Urlaub nach Rom zu fliegen vor.

Cu toate acestea există câteva excepții, cum sunt verbele "semi-auxiliare", în cazul cărora Infinitivsatz-ul trebuie integrat în propoziția principală. O listă cu aceste verbe poate fi găsită în secțiunile următoare. De asemenea, acest lucru se poate face și în cazul unei propoziții introduse de un pronume relativ.

Seine Brutalität ist nicht mehr zu ertragen gewesen.

Integrarea propoziției subordonate infinitivale cu propoziția principală este formată doar din subiect și predicat.

Diesen Vorgang wollen wir zu erklären versuchen.
Un Infinitivsatz poate fi subiectul unei propoziții. Dacă acest subiect vine după verb, el este deseori precedat de pronumele es.
Ihn zu überzeugen wird nicht leicht sein.
Es war mich nicht möglich früher zu kommen.
La fel, acest tip de propoziții pot fi și complementul direct al unui număr de verbe. Însă nu orice verb poate primi un astfel de complemnt (de exemplu verbele care indică o dorință, o afirmație, o gândire nu pot primi complement infinitivale).
Ich hoffe dich bald widersehen zu können.
Ich gebe zu das gesagt zu haben.
Verbe "semi-auxiliare"

Există o serie de verbe care sunt folosite de cele mai multe ori împreună cu infinitivul. Astfel, rolul lor este de a modifica înțelesul verbului folosit la infinitiv, analog unui verb auxiliar, deci putem admite denumirea de "semi-auxiliare".

O caracteristică importantă a verbelor semi-auxiliare este faptul că întotdeauna incorporează propoziția subordonată infinitivală:
Sie hat uns zu verstehen gegeben, dass sie morgen kommt.
... als das Boot zu kentern drohte

Mai jos este o listă cu cele mai importante verbe din această categorie:

 • bleiben - a rămâne
  Das bleibt noch zu diskutieren.
 • brauchen - a avea nevoie, când este folosit cu o negație (precum nur, bloß)
  Du brauchst nur anzurufen, und ich komme sofort.
 • drohen - a amenința, când subiectul este un obiect,
  Oskars Herz drohte zu Stein zu werden.
 • haben - când exprimă necesitate sau obligație, o alternativă la sollen/ müssen
  Ich habe mehrere Briefe zu schreiben.
 • scheinen - a părea
  Ihm schien es zu gefallen.
 • sein - a fi, în unele contexte:
  Ist der Direktor heute zu sprechen?
  Das Haus ist zu verkaufen.
 • stehen - poate fi folosit împreună cu infinitivul cu verbe precum befürchten, erwarten, hoffen:
  Es steht zu erwarten, dass er bald nachgibt.
 • versprechen - a promite:
  Das Wetter verspricht schön zu werden.
 • wissen - a ști:
  Er weiß mit den Leuten umzugehen.

Infinitivul cu zu după adjective

Există câteva adjective precum einfach, interessant, schwer, schwierig, care pot fi folosite împreună cu o construcție infinitivală:

Diese Aufgabe ist einfach zu lösen.
Er ist leicht zu überzeugen.

Infinitivul cu zu după prepoziții

Infinitivul cu zu poate fi folosit după câteva prepoziții, (um, ohne, (an) statt, außer). Acestea pot fi folosite în loc de unele construcții adverbiale.

 • um ... zu poate exprima:
  • scop, echivalentul unei propoziții introduse prin damit:
   Ich konnte nichts tun um ihn zu beruhigen.
  • poate fi folosit după un adjectiv modificat cu zu sau genug:
   Er ist zu jung um alles zu verstehen.
 • ohne ... zu
  Er verließ das Haus ohne gesehen zu werden.

  În cazul în care subiectul celor două propoziții diferă, se poate folosi conjuncția ohne dass : Er verließ das Haus, ohne dass ich ihn sah.

 • (an)statt zu - în loc să (există și alternativa (an)statt dass) :
  Er hat gespielt (an)statt zu arbeiten.
 • außer ... zu - în afară să :
  Wass konnten sie tun außer zu protestieren?

  Această utilizare este mai recentă, fiind des întâlnită utilizarea unui verb substantivizat (außer Schlafen). În cazul unui schimb de subiect, se folosește außer dass.

Infinitivul fără zu

Este întâlnit în mai puține situații, dar aceste situații sunt mult mai comune.

 • Verbe modale (dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen)
  Ich musste heute früh aufstehen.

  Verbul brauchen, deși este considerat un verb modal, este folosit cu zu în mod normal, deși poate fi întâlnit fără zu în limba vorbită.

 • câteva verbe de percepție (fühlen, hören, sehen, spüren)
  Ich sah ihn ins Zimmer kommen.
  Sie hörte das Kind weinen.

  O alternativă la aceste construcții este o propoziție subordonată introdusă prin wie:

  Ich spürte, wie sein Einfluss wuchs.
 • lassen - când are unul din sensurile de a : permite, lăsa, a cauza, a face:
  Er ließ mich das Buch behalten.
  Sie ließ den Schlosser die Tür reparieren.
 • unele verbe de mișcare (gehen, fahren, kommen, schicken) - verbul la infinitiv exprimă scopul mișcării:
  Wir gehen heute schwimmen.
  Sie hat den Großvater einkaufen geschickt.
 • bleiben, finden, haben urmate de un verb de poziție:
  Er blieb im Zimmer sitzen.
De remarcat este că în unele situații, infinitivul este folosit în loc de participiul perfect : verbe modale, uneori lassen etc.

Infinitivul substantivizat

Majoritatea verbelor din limba germană pot fi folosite și ca substantive. Ele apar foarte frecvent în vorbire, fiind întâlnite de cele mai multe ori la singular. Mai jos vom prezenta câteva utilizări frecvente împreună cu prepoziții:

 • beim + infinitiv substantivizat - un mod de a exprima perioada unui proces, "în timpul"
  Beim Erwachen am Morgen lächle ich.
  Die Brücke war so dicht mit vierstöckigen Häusern bebaut, dass man beim Unterschreiten den Fluss nicht zu Gesicht bekam.
 • zum + infinitiv substantivizat - indică scopul
  Zum Fußballspielen ist der Garten viel zu klein.
  Der Kaffee ist zu heiß zum Trinken.
 • bis zum + infinitiv substantivizat - "până când"
  Bitte bewahren Sie den Fahrschein bis zum Verlassen des Bahnhofs.
 • zum + infinitiv substantivizat + verbele bringen și kommen - indică terminarea unei acțiuni
  zum Halten bringen/kommen

luni, 13 august 2012

Pasivul

Există două tipuri de pasive în limba germană: pasivul cu werden și pasivul cu sein. Acestea se formează cu verbul auxiliar werden resp. sein, plus participiul perfect al verbului:

Pasivul cu werden:Die Stadt wird zerstört.Ich wurde verletzt.
Pasivul cu sein>Die Stadt ist zerstört.Ich war verletzt.

Pasivul cu werden poate fi întâlnit cu numele de Vorgangspassiv (Vorgang = process), iar pasivul cu sein Zustandspassiv. Mai jos sunt prezentate formele celor două tipuri de pasive:

PrezentPerfectViitor
ich werde gelobt ich bin gelobt worden ich werde gelobt werden
du wirst gelobt du bist gelobt worden du wirst gelobt werden
er/sie/es wird gelobt er/sie/es ist gelobt worden er/sie/es wird gelobt werden
wir werden gelobt wir sind gelobt worden wir werden gelobt werden
ihr werdet gelobt ihr seid gelobt worden ihr werdet gelobt werden
sie/Sie werden gelobt sie/Sie sind gelobt worden sie/Sie werden gelobt werden
ImperfectMai-mult-ca-perfectViitor anterior
ich wurde gelobt ich war gelobt worden ich werde gelobt worden sein
du wurst gelobt du warst gelobt worden du wirst gelobt worden sein
er/sie/es wurde gelobt er/sie/es war gelobt worden er/sie/es wird gelobt worden sein
wir wurden gelobt wir waren gelobt worden wir werden gelobt worden sein
ihr wurdet gelobt ihr wart gelobt worden ihr werdet gelobt worden sein
sie/Sie wurden gelobt sie/Sie waren gelobt worden sie/Sie werden gelobt worden sein
PrezentImperfectImperativ
ich bin verletzt ich war verletzt
du bist verletzt du warst verletzt Sei gegrüßt!
er/sie/es ist verletzt er/sie/es war verletzt
wir sind verletzt wir waren verletzt
ihr seid verletzt ihr wart verletzt Seid gegrüßt!
sie/Sie sind verletzt sie/Sie waren verletzt Seien Sie gegrüßt!

Câteva obsevații despre formarea pasivului:

 • cu werden
  După cum se poate observa din tabel, participiul trecut al verbului werden nu are prefixul ge- când este folosit când intră în formarea pasivului la timpul perfect.
  Formele de pasiv cu werden la imperativ sunt foarte rar întâlnite. De obicei se folosește pasivul cu sein în acest scop.
 • cu sein

  Doar formele de prezent, imperfect și imperativ sunt întâlnite mai des.

La fel ca la orice timp compus, participiul este poziționat pe ultima poziție în propoziția principală. În propoziția secundară, participiul este poziționat la sfârșitul propoziției înainte de verbul auxiliar.