marți, 4 septembrie 2012

Modul conjunctiv (Konjunktiv I, II)

Acest mod este folosit în limba germană în general pentru a exprima o posibilitate, un lucru care nu este neapărat adevărat. De obicei se face distincție între Konjunktiv I și Konjunktiv II, două mari subgrupuri. Aceste forme verbale nu au un echivalent direct în limba română, dar în funcție de situație, ele pot fi traduse prin moduri ca condiționalul-optativ.

Konjunktiv I conjunctiv prezent es gebe
conjunctiv perfect es habe gegeben
conjunctiv viitor es werde geben
Konjunctiv II conjunctiv imperfect es gäbe
conjunctiv mai-mult-ca-perfect (Plusquamperfekt) es hätte gegeben
condițional es würde geben

Conjunctivul formează deci timpurile compuse și pasivul la fel ca și indicativul, cu ajutorul verbelor auxiliare sein, haben și werden. În secțiunile de mai jos vom vorbi despre formele celor două subcategorii, iar apoi despre utilizări.

Konjunktiv I

Toate formele simple de Konjunktiv I sunt regulate, singura excepție fiind sein. Cu alte cuvinte, pentru toate verbele în afară de sein, rădăcinei se adaugă aceleași terminații fără niciun fel de iregularități. Tabelul de mai jos ilustrează acest lucru.
sein haben können werden geben machen
Konjunktiv I ichseihabekönnewerdegebemache
dusei(e)sthabestkönnestwerdestgebestmachest
er/sie/esseihabekönnewerdegebemache
wir seien haben können werden geben machen
ihr seiet habet könnet werdet gebet machet
sie/Sie seien haben können werden geben machen
Konjunktiv II ich wäre hätte könnte würde gäbe machte
du wärest hättest könntest würdest gäbest machtest
er/sie/es wäre hätte könnte würde gäbe machte
wir wären hätten könnten würden gäben machten
ihr wäret hättet könntet würdet gäbet machtet
sie/Sie wären hätten könnten würden gäben machten

Câteva observații despre formele simple Konjunktiv I:

 • Formele de pers. a II-a (sg. și pl.) (care se termină în est și t : du sagest, ihr saget), sunt considerate a fi artificiale, și nu prea sunt folosite
 • Pentru majoritatea verbelor, exceptând sein, singura diferență dintre Konjunktiv I și prezentul indicativ este pers. a III-a sg, care are terminația -e în loc de t.
 • Nu există schimbări de vocală la niciun verb.(comparați er gebe, er fahre cu er gibt, er fährt)
 • verbele a căror rădăcină se termină în -el, renunță la e-ul rădăcinii înainte de terminația -e : (er lächle)

Formele de Konjunktiv I la timpuri compuse

Aceste timpuri sunt formate exact la fel ca și la indicativ, cu verbele auxiliare haben, sein, werden împreună cu participiul II sau infinitivul. Mai jos găsiți câteva exemple la persoana a-III-a, singura utilizată mai des.

 • conjunctiv perfect cu haben: es habe gekauft
 • conjunctiv perfect cu sein: es sei gekommen
 • conjunctiv viitor: es werde kaufen
 • pasiv cu werden(prezent): es werde gekauft
 • pasiv cu werden(perfect): es sei gekauft worden
 • pasiv cu werden(viitor): es werde gekauft werden
 • pasiv cu sein: es sei gekauft

Konjunktiv II

Există trei forme importante și frecvent utilizate de Konjunktiv II:

 • Forma simplă, numită și conjunctiv trecut. Este formată dintr-un singur cuvânt. Formarea ei este explicată în secțiunea de mai jos (exemple pot fi văzute în tabelul de mai sus).
 • conjunctivul mai-mult-ca-perfect, format din forma simplă de Konjunktiv II a verbelor auxiliare haben sau sein și participiul II.
 • condiționalul, format din forma simplă de Konjunktiv II a verbului auxiliar werden și infinitivul.
Mai-mult-ca-perfectul cu habenMai-mult-ca-perfectul cu seinCondiționalul
ich hätte gekauft wäre geblieben würde kaufen
du hättest gekauft wärest geblieben würdest kaufen
er/sie/es hätte gekauft wäre geblieben würde kaufen
wir hätten gekauft wären geblieben würden kaufen
ihr hättet gekauft wäret geblieben würdet kaufen
sie/Sie hätten gekauft wären geblieben würden kaufen
Câteva observații legate de formarea formei simple de Konjunktiv II
 • În cazul verbelor slabe, forma de konjunktiv II este identică cu Präteritum(imperfect) la indicativ.
 • În cazul verbelor tari "regulate", Konjunktiv II se formează de la forma de indicativ imperfect, la care se adaugă Umlaut când este posibil, și se adaugă terminația e, unde se poate (această terminație de -e, este frecvent omisă în limba vorbită).
 • Câteva verbe tari neregulate, schimbă o vocală față de indicativ imperfect. Verbele din această categorie pot fi găsite în tabelul de mai jos.
Verbul la infinitivPräteritumKonjunktiv II
Verbe slabe regulatekaufenkauftekaufte
machenmachtemachte
Verbe tari regulatebleibenbliebbliebe
brechenbrachbräche
fahrenfuhrführe
gehengingginge
kommenkamkäme
lassenließließe
sprechensprachspräche
tragentrugtrüge
tun tat täte
ziehen zog zöge
Verbe tari cu konjunktiv II neregulat helfen half hülfe
stehen stand stünde
sterben starb stürbe
Verbe neregulate sein war wäre
habenhattehätte
werdenwurdewürde
dürfendarfdürfte
könnenkönntekönnte
mögenmochtemöchte
müssenmusstemüsste
wissenwusstewüsste
bringenbrachtebrächte
denkendachtedächte

Forma conjunctivului cu würde

Forma condițională cu würde este deseori folosită în loc de forma simplă de Konjunktiv II (de exemplu, ich würde kommen, în loc de ich käme). Această alegere depinde de registrul și verbul folosit. Pe scurt:

 • Forma simplă a verbelor slabe, și cea a verbelor tari mai rar folosite nu este foarte des-întâlnită (decât în cazul registrului formal).
 • Pe de altă parte, verbele foarte frecvente (cum sunt haben, sein, werden, verbele modale etc) construiesc conjunctivul II de cele mai multe ori prin forma simplă, atât formal cât și informal.

vineri, 31 august 2012

Participiul prezent și trecut

Pe lângă utilizarea în formarea timpurilor compuse, participiile sunt utilizate și ca adjective sau în propoziții subordonate participiale. În limba germană sunt numite das erste Partizip și das zwite Partizip, deoarce nu există o legătură directă între timpul verbal și participii.

Utilizări:

 • Participiul prezent arată că o acțiune se petrece în același timp cu acțiunea verbului predicativ:
  Den Schildern folgend, fanden sie das Krankenhaus.
 • Sensul participiului trecut diferă în funcție de verb astfel: la verbele intranzitive, acesta are un sens activ (nu pasiv) și indică că acțiune s-a petrecut înainte de cea a verbului principal:
  Der neue Lehrer, in Freiburg angekommen, suchte das Gymnasium auf.

  Participiul trecut al verbelor tranzitive are un sens pasiv. Dacă acțiunea indicată este continuă, aceasta are loc simultan cu acțiunea verbului predicativ. Dacă acțiunea este instantanee, aceasta a avut loc înainte de verbul predicativ:

  Der Zug, von zwei Lokomotiven gezogen, fuhr in den Bahnhof ein.
  Der Flüchtling, von seinen Freunden gewarnt, verließ sein Versteck.

Utilizarea adjectivală a participiului

Această utilizare este cea mai comună utilizare, în afară de formarea timpurilor compuse:

 • die schreienden Vögel
 • mein verlorener Schirm
 • der gehasste Feind

La fel ca orice adjective, ele pot fi folosite și ca substantive:

die Streikenden, der Sterbenden

sau ca adverbe:

Er hat die Sache überraschend schnell erledigt.

Construcții participiale extinse

În limba germană puteți întâlni construcții sau propoziții subordonate cu rol adjectival care determină un substantiv, precum:

Die um ihre eigenen Arbeitsplätze fürchtenden Stahlarbeiter wollten nicht streiken.
Ich habe dieses von meinem Vetter warm empfohlene Buch mit Genuss gelesen.

Astfel de construcții sunt întâlnite mai des în cazu registrului formal, și nu în vorbirea populară. Între articol și substantiv poate apărea o distanță semnificativă.

sâmbătă, 18 august 2012

Infinitivul. Infinitivsatz

Acest articol prezintă utilizările uzuale ale infinitivului, un mod verbal nepredicativ, în limba germană.

Formele infinitivului

Infinitivul simplu

Infinitivul simplu este cel pe care îl găsim în dicționar. Pentru majoritatea verbelor acesta se termină în en, mai puțin câteva care au terminația -n: sein, tun + vb. a căror rădăcină se termină în el, er.

Infinitivul compus

Reprezintă infinitivul verbelor auxiliare haben, sein sau werden, care pot fi combinate cu un participiu perfect al unui alt verb pentru a forma infinitive compuse:

 • infinitiv la perfect: gesehen haben/ angekommen sein
 • infinitiv pasiv: verletzt werden / verletzt sein
 • infinitiv pasiv la perfect: verletzt worden sein

Infinitivul la perfect indică faptul că o acțiune s-a petrecut înaintea acțiunii indicate de verbul predicativ.

Infinitivul cu zu

În unele situații (despre care discutăm în această secțiune) infinitivul este însoțit de particula zu.

Formele infinitivului cu zu
 • în cazul verbelor simple și a verbelor cu particulă inseparabilă, zu precede imediat verbul, fiind separat de acesta în scris:
  Sie fing an zu schreiben.
 • în cazul verbelor cu particulă separabilă, zu este poziționat între particulă și verb, totul fiind scris într-un cuvânt:
  Sie wollte mit diesem Mann umzugehen.
 • la infinitivele compuse, zu precede verbul auxiliar (haben, sein sau werden):
  Sie behauptete betrogen worden zu sein.
 • analog, dacă avem un verb modal auxiliar, zu vine între verbul principal și acesta:
  Es freut mich Sie hier begrüßen zu dürfen.

Utilizările infinitivului cu zu

Infinitivsatz

Infinitivsatz este o propoziție secundară care determină un substantiv, verb sau adjectiv în propoziția principală. Infinitivul cu zu vine la finalul acestei propoziții (la fel cum ar veni verbul într-o propoziție subordonată).

Er gab mir die Erlaubnis in Berlin zu bleiben.

De obicei, propoziția infinitivală subordonată este separată de propoziția principală (adică NU este inserată în propoziția principală după partea de propoziție pe care o determină).

Wir hatten vor im Urlaub nach Rom zu fliegen.
și nu Wir hatten im Urlaub nach Rom zu fliegen vor.

Cu toate acestea există câteva excepții, cum sunt verbele "semi-auxiliare", în cazul cărora Infinitivsatz-ul trebuie integrat în propoziția principală. O listă cu aceste verbe poate fi găsită în secțiunile următoare. De asemenea, acest lucru se poate face și în cazul unei propoziții introduse de un pronume relativ.

Seine Brutalität ist nicht mehr zu ertragen gewesen.

Integrarea propoziției subordonate infinitivale cu propoziția principală este formată doar din subiect și predicat.

Diesen Vorgang wollen wir zu erklären versuchen.
Un Infinitivsatz poate fi subiectul unei propoziții. Dacă acest subiect vine după verb, el este deseori precedat de pronumele es.
Ihn zu überzeugen wird nicht leicht sein.
Es war mich nicht möglich früher zu kommen.
La fel, acest tip de propoziții pot fi și complementul direct al unui număr de verbe. Însă nu orice verb poate primi un astfel de complemnt (de exemplu verbele care indică o dorință, o afirmație, o gândire nu pot primi complement infinitivale).
Ich hoffe dich bald widersehen zu können.
Ich gebe zu das gesagt zu haben.
Verbe "semi-auxiliare"

Există o serie de verbe care sunt folosite de cele mai multe ori împreună cu infinitivul. Astfel, rolul lor este de a modifica înțelesul verbului folosit la infinitiv, analog unui verb auxiliar, deci putem admite denumirea de "semi-auxiliare".

O caracteristică importantă a verbelor semi-auxiliare este faptul că întotdeauna incorporează propoziția subordonată infinitivală:
Sie hat uns zu verstehen gegeben, dass sie morgen kommt.
... als das Boot zu kentern drohte

Mai jos este o listă cu cele mai importante verbe din această categorie:

 • bleiben - a rămâne
  Das bleibt noch zu diskutieren.
 • brauchen - a avea nevoie, când este folosit cu o negație (precum nur, bloß)
  Du brauchst nur anzurufen, und ich komme sofort.
 • drohen - a amenința, când subiectul este un obiect,
  Oskars Herz drohte zu Stein zu werden.
 • haben - când exprimă necesitate sau obligație, o alternativă la sollen/ müssen
  Ich habe mehrere Briefe zu schreiben.
 • scheinen - a părea
  Ihm schien es zu gefallen.
 • sein - a fi, în unele contexte:
  Ist der Direktor heute zu sprechen?
  Das Haus ist zu verkaufen.
 • stehen - poate fi folosit împreună cu infinitivul cu verbe precum befürchten, erwarten, hoffen:
  Es steht zu erwarten, dass er bald nachgibt.
 • versprechen - a promite:
  Das Wetter verspricht schön zu werden.
 • wissen - a ști:
  Er weiß mit den Leuten umzugehen.

Infinitivul cu zu după adjective

Există câteva adjective precum einfach, interessant, schwer, schwierig, care pot fi folosite împreună cu o construcție infinitivală:

Diese Aufgabe ist einfach zu lösen.
Er ist leicht zu überzeugen.

Infinitivul cu zu după prepoziții

Infinitivul cu zu poate fi folosit după câteva prepoziții, (um, ohne, (an) statt, außer). Acestea pot fi folosite în loc de unele construcții adverbiale.

 • um ... zu poate exprima:
  • scop, echivalentul unei propoziții introduse prin damit:
   Ich konnte nichts tun um ihn zu beruhigen.
  • poate fi folosit după un adjectiv modificat cu zu sau genug:
   Er ist zu jung um alles zu verstehen.
 • ohne ... zu
  Er verließ das Haus ohne gesehen zu werden.

  În cazul în care subiectul celor două propoziții diferă, se poate folosi conjuncția ohne dass : Er verließ das Haus, ohne dass ich ihn sah.

 • (an)statt zu - în loc să (există și alternativa (an)statt dass) :
  Er hat gespielt (an)statt zu arbeiten.
 • außer ... zu - în afară să :
  Wass konnten sie tun außer zu protestieren?

  Această utilizare este mai recentă, fiind des întâlnită utilizarea unui verb substantivizat (außer Schlafen). În cazul unui schimb de subiect, se folosește außer dass.

Infinitivul fără zu

Este întâlnit în mai puține situații, dar aceste situații sunt mult mai comune.

 • Verbe modale (dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen)
  Ich musste heute früh aufstehen.

  Verbul brauchen, deși este considerat un verb modal, este folosit cu zu în mod normal, deși poate fi întâlnit fără zu în limba vorbită.

 • câteva verbe de percepție (fühlen, hören, sehen, spüren)
  Ich sah ihn ins Zimmer kommen.
  Sie hörte das Kind weinen.

  O alternativă la aceste construcții este o propoziție subordonată introdusă prin wie:

  Ich spürte, wie sein Einfluss wuchs.
 • lassen - când are unul din sensurile de a : permite, lăsa, a cauza, a face:
  Er ließ mich das Buch behalten.
  Sie ließ den Schlosser die Tür reparieren.
 • unele verbe de mișcare (gehen, fahren, kommen, schicken) - verbul la infinitiv exprimă scopul mișcării:
  Wir gehen heute schwimmen.
  Sie hat den Großvater einkaufen geschickt.
 • bleiben, finden, haben urmate de un verb de poziție:
  Er blieb im Zimmer sitzen.
De remarcat este că în unele situații, infinitivul este folosit în loc de participiul perfect : verbe modale, uneori lassen etc.

Infinitivul substantivizat

Majoritatea verbelor din limba germană pot fi folosite și ca substantive. Ele apar foarte frecvent în vorbire, fiind întâlnite de cele mai multe ori la singular. Mai jos vom prezenta câteva utilizări frecvente împreună cu prepoziții:

 • beim + infinitiv substantivizat - un mod de a exprima perioada unui proces, "în timpul"
  Beim Erwachen am Morgen lächle ich.
  Die Brücke war so dicht mit vierstöckigen Häusern bebaut, dass man beim Unterschreiten den Fluss nicht zu Gesicht bekam.
 • zum + infinitiv substantivizat - indică scopul
  Zum Fußballspielen ist der Garten viel zu klein.
  Der Kaffee ist zu heiß zum Trinken.
 • bis zum + infinitiv substantivizat - "până când"
  Bitte bewahren Sie den Fahrschein bis zum Verlassen des Bahnhofs.
 • zum + infinitiv substantivizat + verbele bringen și kommen - indică terminarea unei acțiuni
  zum Halten bringen/kommen

luni, 13 august 2012

Pasivul

Există două tipuri de pasive în limba germană: pasivul cu werden și pasivul cu sein. Acestea se formează cu verbul auxiliar werden resp. sein, plus participiul perfect al verbului:

Pasivul cu werden:Die Stadt wird zerstört.Ich wurde verletzt.
Pasivul cu sein>Die Stadt ist zerstört.Ich war verletzt.

Pasivul cu werden poate fi întâlnit cu numele de Vorgangspassiv (Vorgang = process), iar pasivul cu sein Zustandspassiv. Mai jos sunt prezentate formele celor două tipuri de pasive:

PrezentPerfectViitor
ich werde gelobt ich bin gelobt worden ich werde gelobt werden
du wirst gelobt du bist gelobt worden du wirst gelobt werden
er/sie/es wird gelobt er/sie/es ist gelobt worden er/sie/es wird gelobt werden
wir werden gelobt wir sind gelobt worden wir werden gelobt werden
ihr werdet gelobt ihr seid gelobt worden ihr werdet gelobt werden
sie/Sie werden gelobt sie/Sie sind gelobt worden sie/Sie werden gelobt werden
ImperfectMai-mult-ca-perfectViitor anterior
ich wurde gelobt ich war gelobt worden ich werde gelobt worden sein
du wurst gelobt du warst gelobt worden du wirst gelobt worden sein
er/sie/es wurde gelobt er/sie/es war gelobt worden er/sie/es wird gelobt worden sein
wir wurden gelobt wir waren gelobt worden wir werden gelobt worden sein
ihr wurdet gelobt ihr wart gelobt worden ihr werdet gelobt worden sein
sie/Sie wurden gelobt sie/Sie waren gelobt worden sie/Sie werden gelobt worden sein
PrezentImperfectImperativ
ich bin verletzt ich war verletzt
du bist verletzt du warst verletzt Sei gegrüßt!
er/sie/es ist verletzt er/sie/es war verletzt
wir sind verletzt wir waren verletzt
ihr seid verletzt ihr wart verletzt Seid gegrüßt!
sie/Sie sind verletzt sie/Sie waren verletzt Seien Sie gegrüßt!

Câteva obsevații despre formarea pasivului:

 • cu werden
  După cum se poate observa din tabel, participiul trecut al verbului werden nu are prefixul ge- când este folosit când intră în formarea pasivului la timpul perfect.
  Formele de pasiv cu werden la imperativ sunt foarte rar întâlnite. De obicei se folosește pasivul cu sein în acest scop.
 • cu sein

  Doar formele de prezent, imperfect și imperativ sunt întâlnite mai des.

La fel ca la orice timp compus, participiul este poziționat pe ultima poziție în propoziția principală. În propoziția secundară, participiul este poziționat la sfârșitul propoziției înainte de verbul auxiliar.

miercuri, 8 august 2012

Timpurile verbale

Timpurile simple : prezentul și imperfectul

Aceste timpuri formează conjugarea de bază a verbului. Toate aceste conjugări se formează prin rădăcina verbului la care se adaugă terminații specifice, sau prin modificarea unei vocale din rădăcină, de exemplu.

Verbe tari. Verbe slabe

Verbele slabe și cele tari diferă în primul rând prin modul în care formează imperfectul și participiul trecut. Verbele slabe au terminația -te la imperfect și -t la part. trec, pe când verbele tari suferă schimbări de vocală și au de obicei terminația -en la part. trec.

În rest, vb. slabe și tari au aceleași terminații care indică persoana, numărul la cele două timpuri verbale simple și modul imperativ, și au aceleași afixe la modurile nepredicative. Tabelul de mai jos arată o conjugare a unor verbe slabe în constrat cu câteva verbe tari

SlabTare
Infinitivkaufenwartenwandernsingen
Participiu prezentkaufendwartendwanderndsingend
Participiu trecutgekauftgewartetgewandertgesungen
Prezentich kaufeich warteich wand(e)reich singe
du kaufstdu wartestdu wanderstdu singst
er kaufter warteter wanderter singt
wir kaufenwir wartenwir wandernwir singen
ihr kauftihr wartetihr wandertihr singt
sie/Sie kaufensie/Sie wartensie/Sie wandernsie/Sie singen
Imperfectich kaufteich warteteich wanderteich sang
du kauftestdu wartetestdu wandertestdu sangst
er/sie/es kaufteer/sie/es warteteer/sie/es wanderteer/sie/es sang
wir kauftenwir wartetenwir wandertenwir sangen
ihr kauftetihr wartetetihr wandertetihr sangt
sie/Sie kauftensie/Sie wartetensie/Sie wandertensie/Sie sangen

Câteva observații cu privire la terminațiile verbelor la timpurile simple:

 1. Verbele care se termină în -d sau -t, sau -m/n după o consoană adaugă un -e înainte de terminațiile -t, -st, și -te-ul de la imperfect:

  du arbeitest, er arbeitet, er arbeitete etc

 2. Verbe a căror rădicină se termină în -s, -ß, -x, -z elimină -s-ul din terminația -st la pers. a II-a singular a prezentului:

  du rast (rasen), du faxt(faxen), du grüßt (grüßen)

 3. Verbe a căror rădăcină se termină în -er/-el

  După cum se poate observa din tabel în cazul wandern, aceste verbe diferă puțin ca conjugare. La infinitiv, și la pers. I și III pl., au -n ca terminație (wandern, klingeln).

  La pers. I sg a prezentului și a imperativului, -e-ul din rădăcină este eliminat la verbele cu -el și uneori și la verbele cu -er (ich klingle).

Verbe neregulate

Este vorba despre "sein", "haben", "werden", cele 6 verbe modale (müssen, dürfen, können, mögen, sollen, wollen) și verbul "wissen". Mai jos veți găsi conjugările la toate aceste verbe.

sein haben werden
Participiu prezent seiend habend werdend
Participiu trecut gewesen gehabt geworden
Prezent ich bin ich habe ich werde
du bist du hast du wirst
er/sie/es ister/sie/es hater/sie/es wird
wir sindwir habenwir werden
ihr seidihr habtihr werdet
sie/Sie sindsie/Sie habensie/Sie werden
Imperfect ich warich hatteich wurde
du warst du hattest du wurdest
er/sie/es warer/sie/es hatteer/sie/es wurde
wir warenwir hattenwir wurden
ihr wartihr hattetihr wurdet
sie/Sie warensie/Sie hattensie/Sie wurden
Imperativul
singularsei!hab!werde!
pluralseid!habt!werdet!
politețeseien Sie!haben Sie!werden Sie!
Conjugarea verbelor auxiliare + wissen
dürfenkönnenmögenmüssensollenwollenwissen
Prezentichdarfkannmagmusssollwillweiß
dudarfstkannstmagstmusstsollstwillstweißt
er/sie/esdarfkannmagmusssollwillweiß
wirdürfenkönnenmögenmüssensollenwollenwissen
ihrdürftkönntmögtmüsstsolltwolltwisst
sie/Siedürfenkönnenmögenmüssensollenwollenwissen
Imperfectichdurftekonntemochtemusstesolltewolltewusste
dudurftestkonntestmochtestmusstestsolltestwolltestwusstest
er/sie/esdurftekonntemochtemusstesolltewolltewusste
wirdurftenkonntenmochtenmusstensolltenwolltenwussten
ihrdurftetkonntetmochtetmusstetsolltetwolltetwusstet
sie/Siedurftenkonntenmochtenmusstensolltenwolltenwussten
Participiu perfectgedurftgekonntgemochtgemusstgesolltgewolltgewusst
Câteva observații
Participiul trecut al verbului werden nu are prefixul "ge" când este folosit ca verb auxiliar pentru construirea pasivului. (Er ist gelobt worden)
Participiul prezent și imperativul verbelor modale nu sunt folosite.
Participiul perfect al verbelor modale este rar folosit, el este de obicei înlocuit cu infinitivul.(Ich habe es machen müssen).

Timpuri compuse

Timpurile compuse (perfectul, viitorul) se formează cu ajutorul verbelor auxiliare haben, sein, werden. Perfectul este format din haben sau sein la forma corespunzătoare + participiul perfect al verbului, pe când viitorul este format din werden + infinitivul verbului. De exemplu:

 • perfect: ich habe gekauft - am cumpărat
 • mai mult ca perfectul:ich hatte gekauft - cumpărasem
 • viitor:ich werde kaufen - voi cumpăra
 • viitor anterior(perfect): ich werde gekauft haben - voi fi cumpărat

Toate aceste forme sunt exemplificate mai pe larg în tabelul de mai jos. Pentru mai multe detalii, consultați pagina de utilizare a timpurilor.

cu habencu sein
Perfectichhabe gemachthabe gesungenbin geblieben
duhast gemachthast gesungenbist geblieben
er/sie/eshat gemachthat gesungenist geblieben
wirhaben gemachthaben gesungensind geblieben
ihrhabt gemachthabt gesungenseid geblieben
sie/Siehaben gemachthaben gesungensind geblieben
Mai-mult-ca-perfectichhatte gemachthatte gesungenwar geblieben
duhattest gemachthattest gesungenwarst geblieben
er/sie/eshatte gemachthatte gesungenwar geblieben
wirhatten gemachthatten gesungenwaren geblieben
ihrhattet gemachthattet gesungenwart geblieben
sie/Siewaren gemachtwaren gesungenwaren geblieben
Viitorichwerde machenwerde singenwerde bleiben
duwirst machenwirst singenwirst bleiben
er/sie/eswird machenwird singenwird bleiben
wirwerden machenwerden singenwerden bleiben
ihrwerdet machenwerdet singenwerdet bleiben
sie/Siewerden machenwerden singenwerden bleiben
Viitor anteriorichwerde gemacht habenwerde gesungen habenwerde geblieben sein
duwirst gemacht habenwirst gesungen habenwirst geblieben sein
er/sie/eswird gemacht habenwird gesungen habenwird geblieben sein
wirwerden gemacht habenwerden gesungen habenwerden geblieben sein
ihrwerdet gemacht habenwerdet gesungen habenwerdet geblieben sein
sie/Siewerden gemacht habenwerden gesungen habenwerden geblieben sein

Haben sau sein la perfect?

Perfectul se formează cu haben sau sein în funcție de înțelesul verbului.

Verbe care formează perfectul cu sein:

Toate verbele din această categorie sunt intranzitive(adică nu acceptă un complement direct în acuzativ).

 • Verbe intranzitive de mișcare:
  Ich bin in die Stadt gegangen.
  Ihr wart auf die Mauer geklettert.
  Wir sind aus dem Haus entkommen.
 • Verbe intranzitive care indică o schimbare de stare (multe dintre aceste verbe au prefixul er sau ver)
  Sie ist schon eingeschlafen.
  Mein Buch ist verschwunden.
  Die Blumen sind verwelkt.
 • Majoritatea verbelor care înseamnă a reuși, a se întâmpla, a eșua etc.

  begegnen (a întâlni, din întâmplare), felschlagen, gelingen(a reuși), geschehen(întâmpla), glücken(a reuși), missglücken(eșua), misslingen(eșua), passieren(întâmpla), vorgehen, vorkommen, zustoßen - a se întâmpla

 • Verbele bleiben și sein

Verbele care formează perfectul cu sein

Restul verbelor, care nu au fost menționate mai sus, intră în această categorie. Pe scurt, verbele tranzitive, reflexive, verbele intranzitive, dar care nu indică o schimbare de stare, sau o mișcare, majoritatea verbelor impersonale, verbele modale etc. Atenție însă că unele verbe pot folosi în unele situații sein, în altele haben, în funcție de sens de exemplu:

Sie ist nach Stuttgart gefahren.
Ich habe ihn nach Hause gefahren.

luni, 6 august 2012

Verbul : introducere, conjugare

Acesta este primul articol dintr-o serie în care vom discuta în detaliu despre verb în limba germană. În germană, verbele au aceleași categorii gramaticale ca și în limba română și anume: timp, mod, persoană și număr. În acest articol vom vorbi despre conjugarea verbelor, adică despre formele pe care acesta le ia.

Conjugarea verbelor

În dicționar, verbele sunt date în forma de infinitiv, care se termină fie în -en sau -n (ex. kaufen, singen, wandern). Dacă eliminăm terminație -(e)n, obținem rădăcina verbului. De la această rădăcină se obțin formele verbului la diferitele categorii gramaticale, prin adăugarea unor terminații și uneori schimbarea unei vocale.

 • nr. și persoana verbului La fel ca în limba română, între verb și subiect există o corespondență, realizată prin terminații adăugate la rădăcină.
  Per. IPer. IIPer. III
  singularich kaufedu singster/sie/es wandert
  pluralwir kaufenihr singtsie wandern

  Verbele care au o corespondență cu subiectul, care se acordă cu subiectul se numesc verbe finite.

 • timpul acțiunii, a procesului indicat de verb

  Timpul se indică tot prin terminații (și uneori schimbarea vocalei).

  PrezentImperfect
  ich kaufeich kaufte
  du singstdu sangst
  er wanderter wanderte

  Limba germană are două timpuri verbale simple (formate printr-un singur cuvânt), prezentul și imperfectul ilustrate mai sus. Celelalte timpuri sunt timpuri compuse realizate prin verbele auxiliare haben, sein, werden și participiu trecut, sau infinitivul verbului.

  PerfectMai mult ca perfectulViitor
  ich habe gekaufter hatte gekauftsie werden kaufen
  ich habe gesungener hatte gesungensie werden singen
  ich habe gewanderter hatte gewandertsie werden wandern

  Problema utilizării timpurilor verbale este tratată în articolul timpuri verbale.

 • modul verbului

  Modul verbal indică dacă verbul arată un adevăr(o certitudine), o posibilitate sau o comandă. Germana are astfel trei moduri :

  • indicativ - fapt
  • conjunctiv - posibilitate
  • imperativ - comandă
  indicativconjunctivimperativ
  sie kauftsie kauftkaufe!
  sie singtsie sängesingt!
  sie sind gewandertsie würden wandernwandern Sie!

  Aici vom vorbi mai mult despre modurile verbale.

 • realția dintre verb și restul propoziției - diateza

  Vorbim aici despre diateza verbului (în principiu diateza activă și cea pasivă). Germana are două forme de pasiv, formate cu participiul perfect al verbului și verbulul auxiliar werden(pasivul cu werden) sau sein (pasivul cu sein):

  activpasiv cu werdenpasiv cu sein
  Sie zerstören die StadtDie Stadt wird zerstörtDie Stadt ist zerstört
  Er kaufte das BuchDas Buch wurde gekauftDas Buch war gekauft

  Mai multe detalii în articolul despre pasiv.

 • Participiul și infinitivul

  Aceste forme ale verbelor nu au o corespondență cu subiectul și prin urmare nu sunt finite. După cum am observat, ele pot intra în alcătuirea unor timpuri verbale compuse, dar vom discuta în detaliu despre utilizarea lor în articolul următor.

  infinitivparticipiu prezentparticipiu trecut
  kaufenkaufendgekauft
  singensingendgesungen
  wandernwanderndgewandert

Verbe slabe. Verbe tari

Există două tipuri principale de cojugare în germană, tare și slabă. Principala diferență se observă în formarea imperfectului:

 • verbele slabe primesc -te la rădăcină
  • kaufen - kaufte
  • machen - machte
  • wandern - wanderte
 • verbele tari modifică vocala din rădăcină
  • greifen - griff
  • fliegen - flog
  • singen - sang

  Majoritatea verbelor sunt slabe, regulare. Există mult mai puține verbe tari, dar majoritatea sunt foarte des întâlnite. Singura metodă de a știi dacă un verb este tare sau slab este de a-i învăța formele principale (infinitivul, imperfectul pers. I sg, part. perfect).

  Câteva verbe tari și neregulate veți găsi în articolul acesta. În general însă, majoritatea schimbărilor de vocală din rădăcina verbului (Ablaut) urmăresc câteva reguli simple, pe care le puteți observa în tabelul de mai jos:

  Schimbarea vocaleiExemplu
  ei - ie - iebleiben - blieb - geblieben
  ei - i - igreifen - griff - gegriffen
  i - a - usingen - sang - gesungen
  i - a - oschwimmen - schwamm - geschwommen
  ie - o - ofliegen - flog - geflogen
  e - a - ohelfen - half - geholfen
  e - a - egeben - gab - gegeben
  e - o - ofechten - focht - gefochten
  a - u - afahren - fuhr - gefahren
  a - ie - afallen - fiel - gefallen

Există și alte câteva verbe neregulare

 • câteva verbe slabe neregulate schimbă vocala la imperfect și participiu trecut(terminațiile normale ale verbelor slabe nu se schimbă).:
  • kennen - kannte - gekannt
  • bringen - brachte - gebracht
  • rennen - rannte - gerannt
  • denken - dachte - gedacht
 • câteva verbe tari neregulate schimbă atât consoană cât și vocală la imperfect și participiu trecut:
  • gehen - ging -gegangen
  • leiden -litt - gelitten
  • stehen - stand - gestanden
  • ziehen - zog - gezogen
 • verbele modale și wissen

  Cele 6 verbe modale (dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen) și verbul wissen au forme de prezent neregulate. Multe dintre ele schimbă și o vocală la imperfect sau participiu trecut. Toate formele sunt prezentate în tabelul de pe pagina timpuri verbale.

  • können - er kann, wir können - konnte, gekonnt
  • müssen - er muss, wir müssen - musste - gemusst
  • wissen - er weiß, wir wissen - wusste - gewusst
 • Verbele haben, sein, werden

  Aceste verbe sunt complet neregulate, și deoarece ele joacă atât un roluri de verbe predicative, cât și verbe auxiliare ele trebuiesc învățate la toate formele. Formele pot fi găsite la pagina de timpuri verbale.

Corespondența dintre subiect și verb

După cum am explicat mai sus, verbul finit se "acordă" cu subiectul ca persoană și număr. Mai jos sunt prezentate alte câteva reguli în această privință:

 1. Dacă subiectul este o propoziție secundară, verbul stă la persoana a III-a singular. (același lucru se întâmplă cu construcții infinitivale)
  Dass sie nichts tut, ärgert mich sehr.
  Mă enervează că ea nu face nimic.
  Sie wiederzusehen hat mich gefreut.
  M-am bucurat să o revăd.
 2. Dacă verbul sein este urmat de un substantiv la plural (ca nume predicativ), verbul are forma de plural, chiar dacă subiectul este la singular:
  Mein Lieblingsobst sind Kirschen..
  Fructele mele favorite sunt cireșele.

  De remarcat în special în combinație cu subiecte precum es, das sau alte pronume de gen neutru.

  Was sind das für Vögel?
  Sind es deine Handschuhe?
 3. Dacă subiectul este unul multiplu, verbul stă de obicei la plural:
  Andreas und sein Bruder sind gekommen.
 4. Dacă subiectul este format din mai multe substantive legate prin conjuncții disjunctive (sau). De remarcat construcția entweder oder
  Entweder Helmut oder Hans wir mir helfen.

joi, 2 august 2012

Pronume reflexive. Pronumele reciproc

Pronumele reflexiv

Pronumele reflexiv este un pronume care determină subiectul unei propoziții, de exemplu "Ich wasche mich" - mă spăl. Multe dintre forme sunt preluate de la pronumele personale, una din excepții fiind sich, forma pentru pers. a III-a singular și plural.

Există un număr mare de verbe care sunt folosite doar cu pronume reflexiv, la fel ca și în română (numite verbe reflexive). Tabelul de mai jos ilustrează formele pronumelor reflexive și două verbe reflexive : sich setzen(a se așeza), sich (das) einbilden (a-și imagina).

Acuzativ Dativ
ich setze mich ich bilde mir das ein
du setzt dich du bildest dir das ein
er/sie/es setzt sich er/sie/es bildet sich das ein
wir setzen uns wir bilden uns das ein
ihr setzt euch ihr bildet euch das ein
Sie setzen sich Sie bilden sich das ein
sie setzen sich sie bilden sich das ein

Exemple. Utilizări

 • După o prepoziție, pronumele reflexiv face referire la subiectul propoziției
  Er hatte kein Geld bei sich.
  Nu a avut bani la el.
  Sie schlossen die Tür hinter sich.
  Ei au închis ușa după ei.
 • Cu construcții infinitivale fără zu - în funcție de situație pronumele reflexiv poate determina sau subiectul sau complementul direct al propoziției
  • în mod normal, se referă la complementul direct:
   Er hörte seinen Freund sich tadeln.
   L-a auzit pe prietenul său învinovățindu-se.
  • un pronume non-reflexiv, se referă la subiectul propoziției:
   Er hörte seinen Freund ihn tadeln.
   L-a auzit pe prietenul său dând vina pe el.
  • un pronume reflexiv după o prepoziției se referă la subiect
   Eva ließ mich bei sich wohnen.
   Eva mă lăsa să stau la ea acasă.
 • În construcții infinitivale cu zu, alegerea pronumelui depinde de cine determină construcția infinitivală
  Karl versprach Peter, sich zu entschuldigen.
  Karl versprach Peter, ihn zu entschuldigen.
  Karl bat Peter, sich zu entschuldigen.
  Karl bat Peter, ihn zu entschuldigen.
 • selbst/selber sunt folosite împreună pentru a accentua persoana, echivalentul a "însumi"
  Ich habe selber/selbst mit dem Minister darüber gesprochen.
  Eu însumi am vorbit cu ministrul despre asta.
  Er hat selbst/selber den Brief gelesen.

Pronumele reciproc

Un echivalent în limba română ar fi "unul altuia". Nemții folosesc pronumele reciproc 'einander' pentru aceasta. Este mai rar întâlnit în vorbire, dar este singura opțiune când este folosit cu prepoziții (durcheinander, miteinander etc).

Sie sahen sich (/einander) oft.
Se vedeau des unul pe altul.
Wir gehen uns (/einander) aus dem Wege.
Ne evităm unul pe altul.
Wir verlassen uns aufeinander.
Ne bazăm unul pe altul.

sâmbătă, 28 iulie 2012

Pronumele personale

Pronumele sunt un set restrâns de cuvinte care pot înlocui substantive. Mai exact, ele înlocuiesc de obicei obiecte deja menționate și sunt utilizate în aceleași contexte gramaticale ca substantivele, adică au număr, caz și chiar gen.

Declinarea pronumelui personal

Persoana Nominativ Acuzativ Dativ Genitiv
Singular Per. I ich eu mich mir meiner
Per. a-II-a du tu dich dir deiner
Per. a-III-a masculin er el ihn ihm seiner
feminin sie ea sie ihr ihrer
neutru es - es ihm seiner
Plural Per. I wir noi uns uns unser
Per. a-II-a familiar ihr voi euch euch euer
politețe (sg/pl) Sie dumneavoastră Sie Ihnen Ihrer
Per. a-III-a sie ei, ele sie ihnen ihrer
Formele de genitiv se folosesc rar, și doar în registrul formal, în scris. Chiar și în aceste situații de cele mai multe ori sunt înlocuite prin:
 • schimbarea verbului, o construcție diferită
  Erinnern Sie sich an mich (mai rar : meiner).
  Er braucht mich nicht. (mair rar: Er bedarf meiner nicht.)
 • după prepozițiile cu genitivul, forma de dativ este folosită în vorbire, și mai nou este acceptată și în scris

  wegen uns, trotz ihnen, statt ihm
 • se folosește von
 • sechs von ihnen, drei von euch, ein Freund von mir

vineri, 27 iulie 2012

Prepoziții bicazuale (cu acuzativul și dativul)

Există în limba germană câteva prepoziții care cer când dativul, când acuzativul. Dativul este cerut atunci când verbul exprimă o stare pe loc sau o mișcare fără indicarea direcției(întrebarea wo?), iar acuzativul când verbul exprimă o mișcare spre un loc anumit, o deplasare într-o direcție(întrebarea wohin?).
 1. an - la, pe (o suprafață verticală)
  Das Bild hängt an der Wand.(dat)
  Hängen Sie das Bild an die Wand. (ac)
 2. auf - pe (o suprafață orizontală)
  Er legt den Brief auf den Tisch. (ac)
  Der Brief liegt auf dem Tisch.
 3. hinter - îndărătul, după, înapoia
  Er stellt sich hinter die Tür. (ac)
  Er steht hinter die Tür. (dat)
 4. in - în
  Ich nehme das Buch in die Hand (ac).
  Das Buch ist in der Hand. (dat)
 5. neben - lângă
  Sie saß neben mir. (dat)
  Sie setzte neben mich. (ac)
 6. über - deasupra, pe partea cealaltă
  Die Sonne scheint über den Bergen (dat).
  Er geht über eine Brücke. (ac)
 7. unter - sub
  Das Buch fällt unter den Tisch (ac).
  Unter dem Tisch liegt das Buch (dat).
 8. vor - în fața
  vor dem Haus stehen (dat)
  vor das Haus treten (ac)
 9. zwischen - între
  Er saß zwischen mir und ihm. (dat)
  Er setzte sich zwischen mich und ihn. (ac)

Verbele cauzative și corespondentele lor

Verbele stellen, legen, setzen sunt verbe care exprimă direcția unei mișcări, și se numesc cauzative pentru că cauzează o schimbare de stare a complementului lor. Corespondentele lor sunt stehen, liegen, sitzen, care exprimă o stare pe loc.

Astfel, verbele stellen, legen, setzen se întrebuințează întotdeauna cu un complement direct, la acuzativ, deci ele sunt tranzitive. Prepozițiile bicazuale care urmează aceste verbe vor cere întotdeauna cazul acuzativ.

Verbele stehen, liegen, sitzen sunt intranzitive, iar prepozițiile bicazuale care determină acest verb cer dativul.

Verbul hängen poate fi sau tranzitiv sau intranzitiv, în funcție de cum este folosit.

De observat este faptul că verbele cauzative (inclusiv hängen tranzitiv) sunt slabe, iar corsepondentele lor (inclusiv hängen intranzitiv) sunt tari.

joi, 26 iulie 2012

Prepozițiile

Prepozițiile în germană sunt unul dintre cele mai dificile elemente ale limbii, întrucât nu există o corespondență cu o altă limbă, ele trebuiesc învățate într-un mod intuitiv. Astfel cea mai bună soluție este expunerea față de materiale în limba germană, cititul de cărți, ziare etc.

Clasificare:

1. Prep. care cer acuzativul

bis(până), durch(prin), für(pentru), gegen(împotriva), ohne(fără), um(la, în jurul), entlang(de-a lungul), wider(împotriva)


2. Prep. care cer dativul

aus(din, de la), außer(cu excepția), bei(la, lângă), mit(cu), nach(după, conform), seit(de când), von(de la, de), zu(la), gegenüber(opus, vis-a-vis).

3. Prep. care cer sau acuzativul, sau dativul în funcție de sensul verbului

an(pe, la), auf(pe, deasupra), hinter(în spatele), in(în), neben(lângă), über(deasupra, despre), unter(sub), vor(în fața), zwischen(între).

4. Prep. care cer genitivul

trotz(în ciuda), statt(în locul), während(în timp ce), wegen(datorită), um ... willen(pentru numele lui ...).

O prepoziție cere un caz în sensul că substantivul care o urmează este în cazul respectiv. În restul articolului vom lua fiecare prepoziție în parte și vom analiza cele mai des întâlnite utilizări prin exemple.

1. Prep. care cer acuzativul

 1. bis - până la(spațial sau temporar)
  Bis heute hat Fräulein Meier den Witz nicht gehört.
  Până azi, Fräulein Meier nu a mai auzit gluma.
  Der Student fährt nur bis Zürich.
  Studentul a călătorit doar până în Zürich.
 2. durch - prin
  Der Wanderer geht durch den Wald.
  Drumețul merge prin pădure.
  Viele steigen durch Sünde, manche fallen durch Tugend.
  Mulți se ridică prin păcat, unii cad prin virtute.
 3. für - pentru
  Fräulein Meier bäckt für den Jungen.
  Fräulein Meier a copt pentru băiat.
 4. gegen - împotriva, spre, către
  Der Ritter kämpft gegen den Drachen.
  Cavalerul luptă împotriva balaurului.
  Es wird gegen Abend kühler.
  Spre seară se face mai rece.
  Gegen zehn Uhr kommt er.
  În jurul orei zece va veni el.
 5. ohne - fără
  Ohne ihre Katzen ist Fräulein Meier traurig.
  Fräulein Meier este tristă fără pisicile ei.
 6. um - la, în jurul
  Um sechs Uhr ist sie gewöhnlich hier.
  La ora șase ea e de obicei aici.
  Der Briefträger läuft um die Rennbahn.
  Poștașul fuge în jurul pistei de alegări.
 7. wider - contra, împotriva
  Das ist wider meinen Willen.
  Asta este împotriva dorinței mele.
 8. entlang - de-a lungul
  Er ging an der Allee entlang spazieren.
  El a s-a plimbat de-a lungul aleii.

2. Prep. care cer dativul

 1. außer - în afară, afară de, cu excepția
  Außer dir ist niemand da.
  În afară de tine nu mai e nimeni aici.
 2. bei - la, lângă, cu, de,
  Das kommt selten bei ihm vor.
  Asta i se întâmplă rar.
  Er hat Geld bei sich.
  Are bani la el.
  Er wohnt bei der Brücke.
  El locuiește lângă pod.
 3. mit - cu
  Das Kind spielt mit seinen Freunden.
  Copilul se joacă cu prietenii lui.
  Er fährt mit dem Bus.
  Merge cu autobuzul.
 4. nach - după, spre
  Nach der Vorlesung geht der Student in die Kneipe.
  După cursuri, studentul merge în cârciumă.
  Sie fliegt nach Europa.
  Ea zboară spre Europa.
 5. seit - de, din, de la
  Seit fast fünfzig Jahren gibt es bemannte Raumfahrt.
  De aproape 50 de ani există zbor al omului în spațiu.
 6. von - de, de la, despre
  Schiller war ein Freund von Goethe.
  Schiller a fost un prieten de-al lui Goethe.
  Alles wurde von den Feinden zerstört.
  Totul a fost distrus de către dușmani.
  Von jetzt an
  De acum înainte
 7. zu - la, spre, către
  zum Beispiel
  de exemplu
  Sie wandte sich zum Fenster.
  S-a întors către fereastră.
 8. gegenüber - vizavi
  Această prepoziție este plasată aprope întotdeauna în urma substantivului.
  Er wohnt mir gegenüber.
  El locuiește vizavi de mine.

2. Prep. care cer genitivul

 1. trotz - în ciuda
  Er kamm trotz der Kälte.
  El a venit în ciuda frigului.
 2. statt - în locul
  Statt eines Hundes hat der Philosoph eine Katze
  În loc de un câine, filozoful are o pisică.
 3. während - în timpul
  Ich habe während dieser Zeit nichts mehr von ihm gehört.
  Nu am mai auzit nimic de la el în acest timp.
 4. wegen - din cauza
  Wegen des defekten Wagens wurde die Straße blockiert.
  Din cauza mașinilor stricate s-a blocat strada.

Alte prepoziții care cer genitivul : außerhalb, innerhalb, diesseits, jenseits, oberhalb, unterhalb.

Prepozițiile bicazuale

Prepozițiile care cer fie dativul, fie acuzativul în funcție de sensul verbului vor fi prezentate în articolul următor - prep. cu acuzativul și dativul.

marți, 24 iulie 2012

Adverbul

Adverbul modifică înțelesul unui verb, a unui adjectiv sau a unui alt adverb. Adverbe de întâlnite sunt:
 • heute - azi
 • bald - curând
 • hier - aici
 • dort - acolo
 • doch - însă
 • auch - și, de asemenea
 • noch - încă
 • sehr - foarte
 • ganz - complet, foarte
 • vielleicht - poate
 • aber - dar
 • fast - aproape
 • nicht
Das Kind geht oft in den Zoo.
Der sehr fleißige Briefträger ist immer hier
Foarte important de reținut este faptul că adverbele non-comparative nu primesc niciodată o terminație, spre deosebire de adjective. Astfel putem diferenția ușor un adverb de un adjectiv după cum arată exemplele de mai jos:
Sie hat ein schönes, gemaltes Bild.
Ea are o pictură frumoasă, pictată.
Sie hat ein schön gemaltes Bild.
Ea are o pictură frumos pictată.


Der Zug fährt langsam nach Berlin
Ein Reh steht still und verklärt wie im Traum.

O scurtă clasificare a adverbelor

 1. Adverbe de timp

  morgens (dimineața), abends (seara), nachts (noaptea), damals (atunci), bald (curând), dann (după aceea), oft (des), schon (deja), immer (întotdeauna), nun (acum), lange (îndelungat), endlich (în final)

 2. Adverbe de loc

  hier (aici), dort (acolo), überall (peste tot).

 3. Adverbe de mod

  fast(aproape), ungefähr (aprox.)

  außerdem, sonst, auch, sogar, ziemlich, noch, eigentlich, vielmehr

  sehr, recht, besonders, ganz

  vielleicht, möglich, wahrscheinlich

  meistens, wenigstens, zu, genug

  daher, darum, deshalb, dabei

Atenție! Există unele cuvinte care au înțeles diferit dacă sunt folosite ca adjective sau ca adverbe. Printre ele sunt : gleich, gerade, eben, lauter. (vezi lista de cuvinte problematice).
Die zwei Freunde haben die gleichen Meinungen.
Cei doi prieteni au aceeași părere.
Der Vater meines Freund geht gleich weg.
Tatăl prietenului meu a pleacă imediat.

luni, 23 iulie 2012

Adjectivul in limba germana

Adjectivul este o parte de vorbire care modifică sensul unui substantiv. Câteva adjective des întâlnite sunt : alt(vechi), jung(tânăr), groß(mare), klein(mic), gut(bun).

Declinarea tare

Când un adjectiv apare în fața unui substantiv, fără un articol sau alt determinant similar articolului, acesta va avea terminații "tari", foarte similare cu cele ale articolului hotărât (der, die, das).
masculin neutru feminin plural
nominativ der Wein das Essen die Lampe die Freunde
guter Wein gutes Essen rote Lampe neue Freunde
acuzativ den Wein das Essen die Lampe die Freunde
guten Wein gutes Essen rote Lampe neue Freunde
dativ dem Wein dem Essen der Lampe den Freunden
gutem Wein gutem Essen roter Lampe neuen Freunden
genitiv des Weins des Essens der Lampe der Freunde
guten Weins guten Essens roter Lampe neuer Freunde
Se poate observa că terminațiile adjectivelor la această declinare este identică cu cele ale articolului hotărât cu excepția cazului genitiv la masculin și neutru singular.
Câteva exemple:
Nominativ: Guter Wein ist teuer.
Acuzativ: Fräulein Meier trinkt guten Wein gern.
Dativ: Der Student ist mit gutem Wein zufrieden.
Genitiv: Die Farbe guten Weins ist manchmal rot.

Declinarea slabă

Dacă adjectivul este precedat de articolul hotărât sau de un pronume cu desinențele articolului hotărât (ex: dieser, diese, dieses) acesta se declină slab, adică primește desinența -en la toate cazurile cu excepția nominativului singular masc, fem, neutru și acuzativ singular feminin și neutru, unde are desinența -e.

masculin neutru feminin plural
nominativ der gute Wein das neue Auto die rote Lampe die alten Katze
acuzativ den guten Wein das neue Auto die rote Lampe die alten Katze
dativ dem guten Wein dem neuen Auto der roten Lampe den alten Katze
genitiv des guten Weins des neuen Autos der roten Lampe der alten Katze

Declinarea mixtă

Adjectivele precedate de un articol nehotărât sau un pronume posesiv se declină mixt, adică primesc desinențele declinării tari la nominativ singular, la toate genurile și acuzativ feminin și neutru singular, iar desinențele declinării slabe la toate celelalte cazuri.
masculin neutru feminin plural
nominativ ein neuer Wagen ein altes Haus eine leere Dose keine reichen Leute
acuzativ einen neuen Wagen ein altes Haus eine leere Dose keine reichen Leute
dativ einem neuen Wagen einem alten Haus einer leeren Dose keinen reichen Leute
genitiv eines neuene Wagens eines alten Hauses einer leeren Dose keiner reichen Leute
Pentru a reţine mai uşor formele declinării adjectivului, se poate ţine cont de următoarea regulă : desinenţa articolului hotărât trebuie să se regăsească fie în cuvântul care precede adjectivul, fie în adjectiv. Excepţia este realizată de genitivul singular masculin şi neutru la declinarea tare, unde, din motive eufonice se întrebuinţează desinenţa -en în loc de -es.
Dacă un substantiv este precedat de două adjective, acestea vor avea de cele mai multe ori aceeaşi desinenţă:
Schwarze dicke Nashörner sind im Zoo.
Dacă un adjectiv se termină în el sau er la gradul pozitiv, e-ul va fi eliminat când adjectivul primeşte o desinenţă.
Adjectivele care nu determină un substantiv, adică adjectivele predicative, cele cu funcţie de nume predicativ, nu se declină, nu primesc nicio declinaţie.
Die Kerze ist rot.

Cazul genitiv

Cazul genitiv nu mai este foarte comun în germana vorbită, unde sunt preferate prepozițiile. Astfel o sintagmă precum "mașina domnului Zeiler" s-ar traduce prin das Auto von Herrn Zeiler și nu das Auto des Herrn Zeiler. În limba scrisă însă, genitivul este des întâlnit. Situațiile în care poate fi utilizat:
 • 1. Pentru a indica posesia:

  Die neue Wohnung meiner Schwester ist ganz schön.
  Noua locuință a surorii mele este foarte frumoasă.
  Ich fahre mit Frau Schmidts Auto. (sau dem Auto von Frau Schmidt)
  Merg cu mașina doamnei Schimdt.
 • 2. După substantive colective și substantive care indică proporția:

  Er hat eine große Sammlung deutscher Bierdeckel.
  El are o colecție mare de suporturi pentru bere.
  Die Hälfte des Geldes ist schon weg.
  Jumătate din bani s-au dus deja.
 • 3. Cu unele adjective, dintre care menționăm:

  • bewusst - conștient
  • fähig - capabil
  • gewiss - sigur de
  • schuldig - vinovat
  • sicher - sigur
  • voll - plin
  Unser Projekt ist nun des Erfolges sicher.
  Succesul proiectului nostru este acum asigurat.
  Ich bin mir des Problems bewusst.
  Sunt conștient de problemă.
  Er ist des Mordes einfach nicht fähig.
  El este incapabil de crimă.
 • 4.În câteva expresii fixe:

  Wir sind der Meinung/der Auffassung, dass . . .
  Suntem de părere că ...
 • 5. În câteva expresii adverbiale:

  meines Wissens
  după câte știu
  letzten Endes
  în final
  eines Tages
  într-o zi
 • După prepozițiile

  • angesichts
  • (an)statt
  • anstelle
  • aufgrund
  • außerhalb
  • beiderseits
  • diesseits
  • infolge
  • inmitten
  • innerhalb
  • jenseits
  • oberhalb
  • trotz
  • um . . . willen
  • unterhalb
  • unweit
  • während
  • wegen

duminică, 22 iulie 2012

Cazul dativ

Dativul este folosit aproximativ la fel ca și în limba română, de obicei pentru a indica obiectul care suferă acțiunea, sau după câteva verbe precum helfen (a ajuta), folgen(a urma), antworten(a răspunde), glauben (a crede), gehören (a aparţine).
Sie zeigte uns den neuen Rock.
Ea ne-a arătat noua rochie.
Er hat seinen Kollegen das Problem erklärt.
El a explicat colegilor săi problema.
Die Behörden haben ihr das Kind weggenommen.
Autoritățile

Următoarele prepoziții cer dativul:

 • ab - de la
 • aus - din
 • außer - cu excepția
 • bei - la, lângă
 • gemäß
 • laut - conform
 • mit - cu
 • nach - după
 • seit - de (temporar)
 • von - de la, de
 • zu - spre
Außer uns und unseren Freunden wurde niemand eingeladen.
În afară de noi și prietenii noștri nu a mai fost nimeni invitat.
Ich wohne bei meinen Eltern.
Locuiesc la părinții mei.
Wir fahren mit dem Auto.
Mergem cu mașina.
Nach dem Frühstück putze ich mir immer die Zähne.
După micul dejun, mă spăl întotdeauna pe dinți.

Prepozițiile entgegen (contrar, împotriva) și gegenüber sunt de obicei plasate după substantiv, la fel ca nach în situația următoare:

Meiner Meinung nach ist das falsch.
În opinia mea, asta e greșit.
Sie wohnt dem Stadion gegenüber.
Ea locuiește vis-a-vis de stadion.

O altă întrebuințare a dativului este după prepozițiile bicazuale când acțiune verbului nu implică o mișcare. Vezi articolul prep. bicazuale.

vineri, 20 iulie 2012

Cazul acuzativ

Acuzativul are următoarele funcții/este folosit în următoarele cazuri:
 1. De a indica un complement direct:
  Sie zeigte uns den großen Garten.
  Ea ne-a arătat nouă grădina mare.
 2. după prepozițiile bis, durch, für, gegen, ohne, um, wider:
  Wir sind durch einen langen Tunnel gefahren.
  Noi am trecut printr-un tunel lung.
 3. după prepozițiile an, auf, unter, in, neben, über, unter, vor, zwischen când verbul implică mișcare către complementul determinat (vezi prepoziții bicazuale):
  Sie setzte sich vor die Tür.
  S-a așejat în fața ușii.
  Soll ich das Plakat an die Wand hängen?
  Preopoziția entlang (de-a lungul) succede un substantiv la acuzativ.
  Gehen Sie die Haupstraße entlang.
 4. pt a indica un anumit moment în timp, o perioadă fără prepoziție
  Letzten Samstag war das Wetter ganz furchtbar.
  Sâmbăta trecută vremea a fost teribilă.
  Einen Augenblick, bitte.
  Wir wollten noch einen Tag bleiben.
  Die ganze Woche ging er nicht zur Arbeit.
  De reținut este faptul că sintagma eines Tages (într-o zi) este la genitiv.
 5. Pt. a indica direcția sau distanța cu verbe de mișcare:
  Sie lief die Treppe hinauf.
  A alergat în sus pe scări.
  Ich wohne nur einen Kilometer von der Schule entfernt.
  Locuiesc la doar un km depărtare de școală.
 6. Pt. construcții ce indică măsurători sau valori
  Trier ist eine Reise wert.
  Orașul Trier merită o vizită.
 7. în urări sau saluturi:
  Herzlichen Glückwunsch!
  Felicitări din inimă!
  Guten Tag!
 8. Verbele nennen și kosten cer două complemente la acuzativ
  Sie nannte ihn ihren Liebling.
  Das kostet ihn eine Menge Geld.

Declinarea articolului hotărât la cazurile nominativ şi acuzativ

Masculin Feminin Neutru Plural
Nominativ der die das die
Acuzativ den die das die

Cazul nominativ

Reprezintă forma de bază (de dicționar) a substantivelor. Are următoarele funcții:
 1. Subiectul verbelor de conjugat:

  Der Bundespräsident ist nach Washington geflogen.
  Președintele german a zburat la Washington.
  Heute Morgen hat dein japanischer Freund angerufer.
  Azi dimineață a sunat prietenul tău japonez.
 2. Nume predicativ după verbele: bleiben, heißen, scheinen, sein, werden, sau după nennen la pasiv:

  Mein Nachbar ist ein bekannter Schriftsteller.
  Vecinul meu este un scriitor cunoscut.
  Er wurde bald ein verlässicher Kollege.
  A devenit repede un coleg de încredere.
  Sie blieb meine beste Freundin.
  A rămas cea mai bună prietenă a mea.
  Ich wurde von meinen Lehrern immer als ein Faulenzer bezeichnet.
  Întotdeauna am fost numit/făcut un leneș de către profesorii mei.
 3. Pronume sau substantive fără un verb, în exclamații sau adresări directe:

  Du frecher Junge!

Cazul în limba germană

Cazul este categoria morfologică prin care se exprimă raporturile sintactice dintre părțile propozițiiei. Din acest punct de vedere, limba germană se aseamănă foarte mult limbii române, și se deosebește de limba engleză, prin faptul că sensul unei propoziții este dat de cazul părților ei și nu de ordinea lor. Astfel, avem de-a face cu patru cazuri în limba germană:
 • nominativ
 • acuzativ
 • dativ
 • genitiv
În postările ce urmează vom discuta despre fiecare în parte.

Poziția pronumelor reflexive

Într-o propoziție principală, pronumele reflexive (mich/mir, dich/dir, sich, uns, euch) sunt poziționate imediat după verbul conjugat.

Er schaute sich die Bücher an.
El s-a uitat la cărți.
Setzt euch einen Augenblick.
Luați loc un moment.

Când nu subiectul este pe primul loc în propoziția principală, pronumele reflexiv stă după subiect, în cazul unui pronume cu rol de subiect, sau poate sta după sau înainte de subiect, în cazul unui substantiv.

Dann schaute er sich die Bücher an.
Dann schaute sich Wolfgang die Bücher an.
Dann schaute Wolfgang sich die Bücher an.

Aceeași ordine se aplică și la propozițiile secundare:

Ich wusste nicht, ob sie sich schon kennengelernt hatten.
Nu știam dacă ei se cunoscuseră deja.
Ich wusste nicht, ob sich die Studenten schon kennengelernt hatten.
Nu știam dacă studenții se cunoscuseră deja.

În construcțiile infinitivale, pronumele reflexiv este plasat la început:

Es ist ja ganz interessant, sich mit ihm über seine Jugendtage in Deutschland zu unterhalten.
Este foarte interesant să discuți cu el despre perioada tinereții sale în Germania.

joi, 19 iulie 2012

Poziţia negaţiei nicht

Dacă întreaga propoziţie este negată, nicht este plasat cât mai aproape de finalul ei posibil.
Solche Probleme hast du bei uns nicht.
Nu vei avea asemenea probleme cu noi.
Um halb zehn war der Zug immer noch nicht abgefahren.
La nouă şi jumătate trenul nu plecase încă.

Folosit în acest mod, nicht este plasat după complemente şi adverbe, cu excepţia adverbelor de mod:

Er ist gestern wegen des starken Verkehrs nicht früh genug angekommen.
El nu a ajuns destul de devreme ieri din cauza traficului greu.

Când nu este folosit pentru a nega întreaga propoziţie, regula generală este că nicht este plasat înainte de elementul pe care îl neagă:

Das Essen hat sie nicht für uns vorbereitet.
Ea nu a pregătit masa pentru noi.
De reţinut este că nicht precede toate elementele care joacă un rol în formarea sensului verbului:
Stell die heiße Tasse nicht auf den Tisch.
Sie meint, ich soll mich nicht darüber ärgern.

Cuvântul

kein

este folosit cu sensul de niciun, şi are formele ca şi articolul nehotărât ein.

Das ist ja keine leichte Aufgabe.

Topica substantivelor şi a pronumelor

Când avem două substantive ca complemente într-o propoziţie, cel la cazul dativ îl precede pe cel la acuzativ:

Sie gab ihrer Freundin das Kleid.
Ea a dat prietenei ei rochia.

Când ambele complemente sunt pronume personale, cel la cazul acuzativ îl precede pe cel la cazul dativ :

Sie gab es ihr.

Când unul dintre complemente este un pronume personal iar celălalt este un substantiv, pronumele este plasat primul, indiferent de caz.

Sie gab es ihrer Freundin.
Sie gab ihr das Kleid.
Bineînţeles, este posibil ca un substantiv la acuzativ să preceadă unul la dativ dacă acesta reprezintă prima idee a propoziţiei, adică stă în faţa verbului.

În cazul întrebărilor directe, pronumele cu funcţia de complement vine de obicei înaintea verbului:

Wie hat Ihnen der Rotwein geschmeckt?
Cum ţi-a plăcut vinul roşu?

Iar dacă într-o propoziţie avem două pronume personale cu rol de complement, substantivul cu rolul de subiect (dacă există) tinde să ajungă în faţa lor:

Deshalb wollte der Vorarbeiter es ihnen nicht glauben.

miercuri, 18 iulie 2012

Ordinea construcţiilor adverbiale

Ordinea convenţională a cuvintelor într-o propoziţie cu mai multe adverbe este următoarea: timp - mod - loc.
Ich fahre manchmal (timp) mit dem Fahrrad (mod) zur Arbeit (loc).
Dacă nu reprezintă prima idee dintr-o propoziţie, adverbele sunt plasate după toate pronumele:
Meine Frau schenkte ihn mir zu Weihnachten.
Adverbele sunt plasate între substantivele la caz dativ şi cele la caz acuzativ:
Er warf dem Mädchen plötzlich einen letzten Blick zu und verschwand.
A aruncat fetei subit o ultimă privire şi a dispărut.
În cazul adverbelor care determină adjective, acestea vin în faţa lor:
Das Klima hier ist wesentlich besser.

Propoziţii introduse de pronume relative

Pronumele relativ leagă o propoziţie subordonată relativă (pe care o introduce), de un substantiv, pronume sau un determinant. În limba germană, pronumele relativ trimite verbul conjugat la finalul propoziţiei subordonate, şi el trebuie să corespundă ca gen şi număr cu substantivul pe care îl determină. Cazul pronumelui relativ este determinat de rolul său în propoziţia subordonată.
Haben Sie den Mann gesehen, der das Paket abgeholt hat?
Aţi văzut bărbatul care a ridicat pachetul?
Die Frau, der ich diesen Auftrag gegeben habe, arbeitet schon lange bei uns.
Doamna ,căreia i-am dat acest post, lucrează deja de mult timp la noi.

După cum arată tabelul următor, pronumele relativ se conjugă la fel ca şi articolul hotărât, cu excepţia cazului genitiv şi dativul la plural.

Declinarea pronumelor relative

Singular Plural
Masculin Neutru Feminin Toate genurile
Nominativ der das die die
Acuzativ den das die die
Dativ dem dem der denen
Genitiv dessen dessen deren deren


Dieses Unternehmen, dessen Arbeiter schon öfters gestreikt haben, hat große finanzielle Probleme.
Această întreprindere, a cărei angajaţi au fost deseori în grevă, are probleme financiare mari.
Pronumele relative sunt uneori precedate de o prepoziţie. În această situaţie, cazul pronumelui este determinat de prepoziţie, în timp ce poziţia verbului conjugat este tot ultima.
Das alte Gebäude, in dem wir arbeiten, wird gerade umgebaut.
Clădirea veche, în care noi lucrăm, este în renovare.

După cum arată ultimul exemplu, propoziţiile introduse prin pronume relative sunt plasate în propoziţia principală, imediat după partea de propoziţie pe care o determină. Uneori însă, propoziţiile relative lungi pot fi plasate după propoziţia principală.

Sie kann nun jeden Tag mit ihrem Mann verbringen, der nach zehn schwierigen Monaten in Brasilien endlich nach Hause gekommen ist.
Ea poate acum să petreacă fiecare zi cu soţul ei, care după zece luni dificile în Brazilia s-a întors în sfârşit acasă.
Când determină una din următoarele elemente, propoziţia este introdusă prin was, nu un pronume relativ propriu-zis:
 1. Pronume nehotărâte:
  • alles
  • einiges
  • etwas
  • folgendes
  • manches
  • nichts
  • vieles
  • weniges
  Alles, was ich hier mache, ist falsch.
 2. Pronumele demonstrativ "das"
  Ich bin mit dem, was er uns anbietet, gar nicht zufrieden.
 3. o întreagă propoziţie:
  Sie behauptet, sie habe das Haus um neun Uhr verlassen, was nicht stimmen kann.
Propoziţii relative pot fi introduse şi prin adverbe pronominale, când acestea determină întreaga propoziţie precedentă. Acestea au forme precum wodurch, womit, wovon.
Es waren nur acht Leute da, woraus man schließen kann, dass die Kollegen wenig Interesse an diesem Thema haben.

duminică, 15 iulie 2012

Întrebări indirecte

Când adverbe interogative (wann, wo, wie etc.), pronume (wer, wessen), adjective (welcher), (was für ein) sunt folosite pentru a introduce o întebare indirectă, verbul conjugat stă la finalul propoziţiei.
Wir fragten ihn, wie lange er bleiben möchte.
Noi l-am întrebat cât ar mai fi vrut să rămână.
Meine Mutter möchte wissen, wer am Wochenende dorthin fährt.
Mama ar dori să sţie cine merge acolo în weekend.

sâmbătă, 14 iulie 2012

Propoziţia subordonată

O propoziţie subordonată este o propoziţie care are nevoie de o propoziţie principală, pentru a avea un înţeles complet:
Ich habe mich geärgert, weil er so spät gekommen ist.
M-am enervat, pentru că el a venit atât de târziu.
"weil er so spät gekommen ist" este propoziäia subordonată în exemplul de mai sus.

O propoziţie subordonată se desparte de cea principală printr-o virgulă.

Verbul conjugat este aproape întotdeauna pe ultima poziţie într-o propoziţie subordonată (vezi secţia ortografie şi convenţii). Propoziţia principală este legată de cea subordonată printr-o conjucţie subordonatoare precum, dass(că):

Wir wussten nicht, dass er die Arbeit schon gemacht hatte.
Noi nu ştiam că el a făcut deja treaba.
În exemplul de mai sus se observă că participiul perfect precede verbul conjugat.

Alte conjuncţii subordonatoare comune sunt:

als obca şi cum
bevorînainte
bispână când
dadeoarece / de când
dammitastfel încât
nachdemdupă
obdacă
obgleich / obwohldeşi
ohne dass/ ohne ... zufără ca
sobaldîndată ce
seit, seitdemde când
solangecât timp
währendcât timp
weilpentru că
wenndacă
Weil es heute regnet, dürfen wir nicht draußen spielen.
Pentru că azi plouă, noi nu avem voie să ne jucăm afară.
Uli ging gestern Abend in die Kneipe, obwohl er kein Geld hatte.
Uli a mers aseară în cârciumă, deşi eu nu avea bani.

Uneori, conjucţia dass poate fi omisă. În acest caz, verbul conjugat nu trece pe ultimul loc:

Ich glaube, dass er gestern krank war.
Ich glaube, er war gestern krank.

Deseori, subordonata este plasată înainte de prop. principală. Verbul conjugat din prop principală îşi păstrează locul doi:

Da wir nun mitten in einer Großstadt wohnen, gehen wir selten wandern.
Pentru că acum locuim în centrul unui oraş mare, mergem rar la plimbare.

În cazul în care se foloseşte un verb modal la un timp ce necesită un verb auxiliar, în propoziţia subordonată vor exista cel puţin trei verbe. În acest caz, verbul conjugat stă în faţa celorlaltor verbe:

Ich bin sicher, dass wir uns die Reise nächstes Jahr werden leisten können.
Sunt sigur că ne vom permite excursia de anul viitor.
Wenn er uns wirklich hätte sehen wollen, wäre er wohl ein bißchen früher aufgestanden, oder?
Dacă chiar ar fi vrut să ne vadă, s-ar fi trezit mai devreme, nu crezi?

Construcţiile infinitivale(care conţin verbe precedate de zu) sunt de obicei plasate în exteriorul propoziţiei principale:

Ich habe versucht(,) das Buch zu lesen.
Am încercat să citesc cartea.

Acelaşi lucru se întâmplă la verbele cu particulă separabilă. De cele mai multe ori, construcţia infinitivală e plasată la sfârşit.

Er hörte auf zu singen.
El a încetat să cânte.
Dacă als sau wie sunt folosite într-o comparaţie, aceasta este plasată după verbul conjugat.
Du weißt ja, dass er schneller läuft als ich.
Tu ştii că el aleargă mai repede ca mine.

vineri, 13 iulie 2012

Topica - propoziţii principale

Deşi limba germană are un set de reguli stricte ce ţin de ordinea cuvintelor, topica nu determină de una singură înţelesul unei propoziţii. Prin urmare, aceste reguli trebuie luate în considerare în paralel cu sistemul de cazuri.

1. Propoziţii simple. Propoziţii principale

O propoziţie simplă este o afirmaţie care nu conţine întrebări sau strigări (vezi modul imperativ). Regula de bază la acest tip de propoziţii este că verbul conjugat este întotdeauna al doilea element, stă pe locul 2.
Sie spielen mit meiner kleinen Schwester.
Ei se joacă cu sora mea mică.
În exemplul de mai sus, spielen este verbul conjugat.

Poate exista un singur verb conjugat în orice propoziţie în limba germană ; verbele la mod infinitiv sau participiu nu sunt verbe de conjugat.
Sie werden wohl erst nachts ankommen.
Probabil nu veţi ajunge înainte de venirea nopţii.
Wir haben den Film schon gesehen.
Noi am văzut deja filmul.
În exemplele de mai sus, werden şi haben sunt verbele conjugate.

Verbul stă pe poziţia a doua indiferent de ce parte de propoziţie se află pe prima poziţia, fie ea subiect sau nu. Astfel, celelalte elemente care pot sta pe prima poziţie sunt:
 • adverbe sau locuţiuni adverbiale (vezi pagina referitoare la adverbe)
  Morgen wird es schon zu spät sein.
  Mâine va fi deja prea târziu.
  Vor zwei Wochen kaufte ich mir ein neues Auto.
  Mi-am cumpărat o maşină nouă acum două săptămâni.
 • o locuţiune substantivală
  Diesen alten VW kaufst du?!
  Cumperi VW-ul ăsta vechi?!
 • un pronume
  Uns war das Haus zu teuer.
  Casa a fost prea scumpă pentru noi.
 • un substantiv sau locuţiune substantivală cu rol de nume predicativ (cu vb. sein/werden/bleiben), la caz nominativ:
  Ein berühmter Politiker ist er bestimmt nicht geworden.
  Cu siguranţă nu a devenit un politician faimos.
 • un verb la infinitiv sau o locuţiune verbală
  Um Missverständnissen vorzubeugen, sollten Sie ihn sofort anrufen.
  Pentru a evita neînţelegerile, ar trebui să îl sunaţi imediat.
 • un participiu trecut
  Unterschrieben ist der Vertrag allerdings noch nicht.
  Contractul nu a fost totuşi semnat încă.
 • Dadurch freilich wurden all unsere Pläne zunichte gemacht.
  Desigur asta ne-a stricat toate planurile.
 • o propoziţie subordonată

Următoarele cuvinte ce pot apărea pe prima poziţie într-o propoziţie nu sunt considerate a fi un element propriu-zis, şi fiecare este urmat de câte o virgulă:
 • ja - da
 • nein -nu
 • also - prin urmare
 • so - astfel
 • nun - acum
 • na 
 • ach - oh
 • das heißt 
 • im Gegenteil - din potrivă
 • wissen Sie/weißt du
 • sehen Sie/siehst du
 • verstehen Sie/verstehst du
 • wie gesagt
 • mit anderen Worten - cu alte cuvinte
 • unter uns gesagt - între noi fie vorba
Das heißt, Sie sind die ganze Woche verreist?
Asta înseamnă că sunteţi plecat toată săptămâna.
Poziţia convenţională pentru participiul trecut, sau pentru vb. la infinitiv determinat de verbe modale sau vb. werden, este finalul propoziţiei sau frazei.
Das habe ich ihm schon öfters gesagt.
I-am spus aceasta deseori.
Könntest du nicht bis Dienstag bleiben?
Nu poti sta până Marţi?
În cazul în care avem şi un verb la infinitiv (de ex, care determină un verb modal), dar şi un participiu perfect în aceeaşi prop., vb la infinitiv va precede part. perf.:

Er hat es nicht machen gedurft.
Nu i-a fost permis să facă asta.
În construcţiile pasive, participiul perfect precede verbul werden.
Muss der Vertrag heute noch unterschrieben werden?
Trebuie contractul să fie semnat azi?
Particulele separabile stau pe ultimul loc.
Er steht immer um sieben Uhr auf.

Două propoziţii principale (coordonate)

Într-o frază cu două sau mai multe propoziţii principale legate printr-o conjucţie coordonatoare aber, denn, oder, sondern, und, verbul de conjugat este al doilea element în fiecare propoziţie.

Rudi fiel auf den Boden, und Peter lachte laut.
Rudi a căzut pe podea şi Peter a râs tare.
Dacă subiectul propoziţiilor este acelaşi, el poate fi omis din a doua prop.:
Wir spielten jeden Tag Fußball oder (wir) gingen spazieren.
Noi ne jucăm în fiecare zi fotbal sau (noi) mergeam la plimbare.

Întrebări directe şi imperativul

După cuvintele interogative wer, was, wie, warum, wo, wann, womit, wovon etc, verbul îşi păstrează poziţia secundă:
Wo sind meine Schuhe?
Unde îmi sunt pantofii?
În toate celelalte întrebări directe însă, verbul de conjugate stă pe primul loc:
Ist die Technik gesundheitsschädliche?
În cazul verbelor la imperativ, acestea ocupă din nou locul întâi (vezi art. modul imperativ).

miercuri, 11 iulie 2012

Noţiuni introductive despre substantiv

1.Genul substantivelor

La fel ca şi în cazul limbii române, substantivele din limba germană pot avea unul din cele trei cazuri: masculin, feminin sau neutru. Dacă un articol precede un substantiv, el va indica genul:
masculinfemininneutru
der Manndie Fraudas Kind
der Winddie Lampedas Tier
der Apfeldie Sonnedas Buch
der Löffeldie Gabeldas Messer

Din păcate, genurile substantivelor din limba germană nu corespund cu cele din limba română. Prin urmare ele trebuiesc învăţate. Mai jos sunt prezentate câteva reguli care ajută la determinarea genului unui substantiv.

Masculin
 • substantive care denotă fiinţe de sex bărbătesc: der Vater, der Onkel, der Hahn, der König
 • substantivele cu terminaţia -er, care au fost formate din verbe :
  • der Fahrer, de la fahren
  • der Erfinder, de la erfinden
Feminin
 • substantive care denotă fiinţe de sex femeiesc: die Mutter, die Tante, die Henne
 • substantivele cu terminaţiile: -ei, -ie, -heit, -keit, -ik, -schaft, -tät, -tion, -ung : die Geologie,
  die Gesundheit, die Freundlichkeit, die Musik, die Freundschaft, die Universität, die Rotation, die Sammlung
 • substantive cu terminaţia -in (sufix adăugat de obicei la subst. masculine) : die Nachbarin de la der Nachbar, die Freundin de la der Freund, die Königin de la der König 
 • multe din substantivele terminate în -e
Neutru
 • substantive cu sufix diminutival -chen / -lein
 • substantive formate direct din verbe
  subst.verb
  das Singensingen
  das Lebenleben
  das Strebenstreben
 • subst. care se termină în -ium, -tum, -ment, şi -sei

2.Cuvinte compuse

Deseori veţi întâlni în limba germană cuvinte formate din mai multe cuvinte simple :
 • der Abend + das Land : das Abendland
 • die Eier + der Auflauf : der Eierauflauf
Genul acestor cuvinte este determinat de ultima componentă.

3.Formele de plural

Cunoaşterea formelor de plural este esenţială pentru a înţelege un text sau pentru a putea comunica.
Există 5 mari grupe de plural, dupe felul în care se formează acesta :
gr. I - subst. care nu primesc niciun fel de desinenţă la plural; uneori pot primi Umlaut
der Teller - die Tellerder Apfel - die Äpfel
gr. II -e subst. care primesc la nominativ plural desinenţa -e; deseori primesc Umlaut
der Tisch - die Tischeder Stuhl - die Stühle
gr III -er subst. care primesc -er la N. pl.; toate subst. care au a/o/u/au în rădăcină primesc Umlaut
das Glas - die Gläser
gr IV -en / n subst. care primesc la N. pl. -en/n; nu primesc niciodată Umlaut
der Student - die Studenten
gr. V -s Din această grupă fac parte subst. de origine negermană. Acestea primesc -s şi nu pot avea nici ele Umlaut.
der Park - die Parks