marți, 4 septembrie 2012

Modul conjunctiv (Konjunktiv I, II)

Acest mod este folosit în limba germană în general pentru a exprima o posibilitate, un lucru care nu este neapărat adevărat. De obicei se face distincție între Konjunktiv I și Konjunktiv II, două mari subgrupuri. Aceste forme verbale nu au un echivalent direct în limba română, dar în funcție de situație, ele pot fi traduse prin moduri ca condiționalul-optativ.

Konjunktiv I conjunctiv prezent es gebe
conjunctiv perfect es habe gegeben
conjunctiv viitor es werde geben
Konjunctiv II conjunctiv imperfect es gäbe
conjunctiv mai-mult-ca-perfect (Plusquamperfekt) es hätte gegeben
condițional es würde geben

Conjunctivul formează deci timpurile compuse și pasivul la fel ca și indicativul, cu ajutorul verbelor auxiliare sein, haben și werden. În secțiunile de mai jos vom vorbi despre formele celor două subcategorii, iar apoi despre utilizări.

Konjunktiv I

Toate formele simple de Konjunktiv I sunt regulate, singura excepție fiind sein. Cu alte cuvinte, pentru toate verbele în afară de sein, rădăcinei se adaugă aceleași terminații fără niciun fel de iregularități. Tabelul de mai jos ilustrează acest lucru.
sein haben können werden geben machen
Konjunktiv I ichseihabekönnewerdegebemache
dusei(e)sthabestkönnestwerdestgebestmachest
er/sie/esseihabekönnewerdegebemache
wir seien haben können werden geben machen
ihr seiet habet könnet werdet gebet machet
sie/Sie seien haben können werden geben machen
Konjunktiv II ich wäre hätte könnte würde gäbe machte
du wärest hättest könntest würdest gäbest machtest
er/sie/es wäre hätte könnte würde gäbe machte
wir wären hätten könnten würden gäben machten
ihr wäret hättet könntet würdet gäbet machtet
sie/Sie wären hätten könnten würden gäben machten

Câteva observații despre formele simple Konjunktiv I:

 • Formele de pers. a II-a (sg. și pl.) (care se termină în est și t : du sagest, ihr saget), sunt considerate a fi artificiale, și nu prea sunt folosite
 • Pentru majoritatea verbelor, exceptând sein, singura diferență dintre Konjunktiv I și prezentul indicativ este pers. a III-a sg, care are terminația -e în loc de t.
 • Nu există schimbări de vocală la niciun verb.(comparați er gebe, er fahre cu er gibt, er fährt)
 • verbele a căror rădăcină se termină în -el, renunță la e-ul rădăcinii înainte de terminația -e : (er lächle)

Formele de Konjunktiv I la timpuri compuse

Aceste timpuri sunt formate exact la fel ca și la indicativ, cu verbele auxiliare haben, sein, werden împreună cu participiul II sau infinitivul. Mai jos găsiți câteva exemple la persoana a-III-a, singura utilizată mai des.

 • conjunctiv perfect cu haben: es habe gekauft
 • conjunctiv perfect cu sein: es sei gekommen
 • conjunctiv viitor: es werde kaufen
 • pasiv cu werden(prezent): es werde gekauft
 • pasiv cu werden(perfect): es sei gekauft worden
 • pasiv cu werden(viitor): es werde gekauft werden
 • pasiv cu sein: es sei gekauft

Konjunktiv II

Există trei forme importante și frecvent utilizate de Konjunktiv II:

 • Forma simplă, numită și conjunctiv trecut. Este formată dintr-un singur cuvânt. Formarea ei este explicată în secțiunea de mai jos (exemple pot fi văzute în tabelul de mai sus).
 • conjunctivul mai-mult-ca-perfect, format din forma simplă de Konjunktiv II a verbelor auxiliare haben sau sein și participiul II.
 • condiționalul, format din forma simplă de Konjunktiv II a verbului auxiliar werden și infinitivul.
Mai-mult-ca-perfectul cu habenMai-mult-ca-perfectul cu seinCondiționalul
ich hätte gekauft wäre geblieben würde kaufen
du hättest gekauft wärest geblieben würdest kaufen
er/sie/es hätte gekauft wäre geblieben würde kaufen
wir hätten gekauft wären geblieben würden kaufen
ihr hättet gekauft wäret geblieben würdet kaufen
sie/Sie hätten gekauft wären geblieben würden kaufen
Câteva observații legate de formarea formei simple de Konjunktiv II
 • În cazul verbelor slabe, forma de konjunktiv II este identică cu Präteritum(imperfect) la indicativ.
 • În cazul verbelor tari "regulate", Konjunktiv II se formează de la forma de indicativ imperfect, la care se adaugă Umlaut când este posibil, și se adaugă terminația e, unde se poate (această terminație de -e, este frecvent omisă în limba vorbită).
 • Câteva verbe tari neregulate, schimbă o vocală față de indicativ imperfect. Verbele din această categorie pot fi găsite în tabelul de mai jos.
Verbul la infinitivPräteritumKonjunktiv II
Verbe slabe regulatekaufenkauftekaufte
machenmachtemachte
Verbe tari regulatebleibenbliebbliebe
brechenbrachbräche
fahrenfuhrführe
gehengingginge
kommenkamkäme
lassenließließe
sprechensprachspräche
tragentrugtrüge
tun tat täte
ziehen zog zöge
Verbe tari cu konjunktiv II neregulat helfen half hülfe
stehen stand stünde
sterben starb stürbe
Verbe neregulate sein war wäre
habenhattehätte
werdenwurdewürde
dürfendarfdürfte
könnenkönntekönnte
mögenmochtemöchte
müssenmusstemüsste
wissenwusstewüsste
bringenbrachtebrächte
denkendachtedächte

Forma conjunctivului cu würde

Forma condițională cu würde este deseori folosită în loc de forma simplă de Konjunktiv II (de exemplu, ich würde kommen, în loc de ich käme). Această alegere depinde de registrul și verbul folosit. Pe scurt:

 • Forma simplă a verbelor slabe, și cea a verbelor tari mai rar folosite nu este foarte des-întâlnită (decât în cazul registrului formal).
 • Pe de altă parte, verbele foarte frecvente (cum sunt haben, sein, werden, verbele modale etc) construiesc conjunctivul II de cele mai multe ori prin forma simplă, atât formal cât și informal.