sâmbătă, 18 august 2012

Infinitivul. Infinitivsatz

Acest articol prezintă utilizările uzuale ale infinitivului, un mod verbal nepredicativ, în limba germană.

Formele infinitivului

Infinitivul simplu

Infinitivul simplu este cel pe care îl găsim în dicționar. Pentru majoritatea verbelor acesta se termină în en, mai puțin câteva care au terminația -n: sein, tun + vb. a căror rădăcină se termină în el, er.

Infinitivul compus

Reprezintă infinitivul verbelor auxiliare haben, sein sau werden, care pot fi combinate cu un participiu perfect al unui alt verb pentru a forma infinitive compuse:

 • infinitiv la perfect: gesehen haben/ angekommen sein
 • infinitiv pasiv: verletzt werden / verletzt sein
 • infinitiv pasiv la perfect: verletzt worden sein

Infinitivul la perfect indică faptul că o acțiune s-a petrecut înaintea acțiunii indicate de verbul predicativ.

Infinitivul cu zu

În unele situații (despre care discutăm în această secțiune) infinitivul este însoțit de particula zu.

Formele infinitivului cu zu
 • în cazul verbelor simple și a verbelor cu particulă inseparabilă, zu precede imediat verbul, fiind separat de acesta în scris:
  Sie fing an zu schreiben.
 • în cazul verbelor cu particulă separabilă, zu este poziționat între particulă și verb, totul fiind scris într-un cuvânt:
  Sie wollte mit diesem Mann umzugehen.
 • la infinitivele compuse, zu precede verbul auxiliar (haben, sein sau werden):
  Sie behauptete betrogen worden zu sein.
 • analog, dacă avem un verb modal auxiliar, zu vine între verbul principal și acesta:
  Es freut mich Sie hier begrüßen zu dürfen.

Utilizările infinitivului cu zu

Infinitivsatz

Infinitivsatz este o propoziție secundară care determină un substantiv, verb sau adjectiv în propoziția principală. Infinitivul cu zu vine la finalul acestei propoziții (la fel cum ar veni verbul într-o propoziție subordonată).

Er gab mir die Erlaubnis in Berlin zu bleiben.

De obicei, propoziția infinitivală subordonată este separată de propoziția principală (adică NU este inserată în propoziția principală după partea de propoziție pe care o determină).

Wir hatten vor im Urlaub nach Rom zu fliegen.
și nu Wir hatten im Urlaub nach Rom zu fliegen vor.

Cu toate acestea există câteva excepții, cum sunt verbele "semi-auxiliare", în cazul cărora Infinitivsatz-ul trebuie integrat în propoziția principală. O listă cu aceste verbe poate fi găsită în secțiunile următoare. De asemenea, acest lucru se poate face și în cazul unei propoziții introduse de un pronume relativ.

Seine Brutalität ist nicht mehr zu ertragen gewesen.

Integrarea propoziției subordonate infinitivale cu propoziția principală este formată doar din subiect și predicat.

Diesen Vorgang wollen wir zu erklären versuchen.
Un Infinitivsatz poate fi subiectul unei propoziții. Dacă acest subiect vine după verb, el este deseori precedat de pronumele es.
Ihn zu überzeugen wird nicht leicht sein.
Es war mich nicht möglich früher zu kommen.
La fel, acest tip de propoziții pot fi și complementul direct al unui număr de verbe. Însă nu orice verb poate primi un astfel de complemnt (de exemplu verbele care indică o dorință, o afirmație, o gândire nu pot primi complement infinitivale).
Ich hoffe dich bald widersehen zu können.
Ich gebe zu das gesagt zu haben.
Verbe "semi-auxiliare"

Există o serie de verbe care sunt folosite de cele mai multe ori împreună cu infinitivul. Astfel, rolul lor este de a modifica înțelesul verbului folosit la infinitiv, analog unui verb auxiliar, deci putem admite denumirea de "semi-auxiliare".

O caracteristică importantă a verbelor semi-auxiliare este faptul că întotdeauna incorporează propoziția subordonată infinitivală:
Sie hat uns zu verstehen gegeben, dass sie morgen kommt.
... als das Boot zu kentern drohte

Mai jos este o listă cu cele mai importante verbe din această categorie:

 • bleiben - a rămâne
  Das bleibt noch zu diskutieren.
 • brauchen - a avea nevoie, când este folosit cu o negație (precum nur, bloß)
  Du brauchst nur anzurufen, und ich komme sofort.
 • drohen - a amenința, când subiectul este un obiect,
  Oskars Herz drohte zu Stein zu werden.
 • haben - când exprimă necesitate sau obligație, o alternativă la sollen/ müssen
  Ich habe mehrere Briefe zu schreiben.
 • scheinen - a părea
  Ihm schien es zu gefallen.
 • sein - a fi, în unele contexte:
  Ist der Direktor heute zu sprechen?
  Das Haus ist zu verkaufen.
 • stehen - poate fi folosit împreună cu infinitivul cu verbe precum befürchten, erwarten, hoffen:
  Es steht zu erwarten, dass er bald nachgibt.
 • versprechen - a promite:
  Das Wetter verspricht schön zu werden.
 • wissen - a ști:
  Er weiß mit den Leuten umzugehen.

Infinitivul cu zu după adjective

Există câteva adjective precum einfach, interessant, schwer, schwierig, care pot fi folosite împreună cu o construcție infinitivală:

Diese Aufgabe ist einfach zu lösen.
Er ist leicht zu überzeugen.

Infinitivul cu zu după prepoziții

Infinitivul cu zu poate fi folosit după câteva prepoziții, (um, ohne, (an) statt, außer). Acestea pot fi folosite în loc de unele construcții adverbiale.

 • um ... zu poate exprima:
  • scop, echivalentul unei propoziții introduse prin damit:
   Ich konnte nichts tun um ihn zu beruhigen.
  • poate fi folosit după un adjectiv modificat cu zu sau genug:
   Er ist zu jung um alles zu verstehen.
 • ohne ... zu
  Er verließ das Haus ohne gesehen zu werden.

  În cazul în care subiectul celor două propoziții diferă, se poate folosi conjuncția ohne dass : Er verließ das Haus, ohne dass ich ihn sah.

 • (an)statt zu - în loc să (există și alternativa (an)statt dass) :
  Er hat gespielt (an)statt zu arbeiten.
 • außer ... zu - în afară să :
  Wass konnten sie tun außer zu protestieren?

  Această utilizare este mai recentă, fiind des întâlnită utilizarea unui verb substantivizat (außer Schlafen). În cazul unui schimb de subiect, se folosește außer dass.

Infinitivul fără zu

Este întâlnit în mai puține situații, dar aceste situații sunt mult mai comune.

 • Verbe modale (dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen)
  Ich musste heute früh aufstehen.

  Verbul brauchen, deși este considerat un verb modal, este folosit cu zu în mod normal, deși poate fi întâlnit fără zu în limba vorbită.

 • câteva verbe de percepție (fühlen, hören, sehen, spüren)
  Ich sah ihn ins Zimmer kommen.
  Sie hörte das Kind weinen.

  O alternativă la aceste construcții este o propoziție subordonată introdusă prin wie:

  Ich spürte, wie sein Einfluss wuchs.
 • lassen - când are unul din sensurile de a : permite, lăsa, a cauza, a face:
  Er ließ mich das Buch behalten.
  Sie ließ den Schlosser die Tür reparieren.
 • unele verbe de mișcare (gehen, fahren, kommen, schicken) - verbul la infinitiv exprimă scopul mișcării:
  Wir gehen heute schwimmen.
  Sie hat den Großvater einkaufen geschickt.
 • bleiben, finden, haben urmate de un verb de poziție:
  Er blieb im Zimmer sitzen.
De remarcat este că în unele situații, infinitivul este folosit în loc de participiul perfect : verbe modale, uneori lassen etc.

Infinitivul substantivizat

Majoritatea verbelor din limba germană pot fi folosite și ca substantive. Ele apar foarte frecvent în vorbire, fiind întâlnite de cele mai multe ori la singular. Mai jos vom prezenta câteva utilizări frecvente împreună cu prepoziții:

 • beim + infinitiv substantivizat - un mod de a exprima perioada unui proces, "în timpul"
  Beim Erwachen am Morgen lächle ich.
  Die Brücke war so dicht mit vierstöckigen Häusern bebaut, dass man beim Unterschreiten den Fluss nicht zu Gesicht bekam.
 • zum + infinitiv substantivizat - indică scopul
  Zum Fußballspielen ist der Garten viel zu klein.
  Der Kaffee ist zu heiß zum Trinken.
 • bis zum + infinitiv substantivizat - "până când"
  Bitte bewahren Sie den Fahrschein bis zum Verlassen des Bahnhofs.
 • zum + infinitiv substantivizat + verbele bringen și kommen - indică terminarea unei acțiuni
  zum Halten bringen/kommen

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu