miercuri, 8 august 2012

Timpurile verbale

Timpurile simple : prezentul și imperfectul

Aceste timpuri formează conjugarea de bază a verbului. Toate aceste conjugări se formează prin rădăcina verbului la care se adaugă terminații specifice, sau prin modificarea unei vocale din rădăcină, de exemplu.

Verbe tari. Verbe slabe

Verbele slabe și cele tari diferă în primul rând prin modul în care formează imperfectul și participiul trecut. Verbele slabe au terminația -te la imperfect și -t la part. trec, pe când verbele tari suferă schimbări de vocală și au de obicei terminația -en la part. trec.

În rest, vb. slabe și tari au aceleași terminații care indică persoana, numărul la cele două timpuri verbale simple și modul imperativ, și au aceleași afixe la modurile nepredicative. Tabelul de mai jos arată o conjugare a unor verbe slabe în constrat cu câteva verbe tari

SlabTare
Infinitivkaufenwartenwandernsingen
Participiu prezentkaufendwartendwanderndsingend
Participiu trecutgekauftgewartetgewandertgesungen
Prezentich kaufeich warteich wand(e)reich singe
du kaufstdu wartestdu wanderstdu singst
er kaufter warteter wanderter singt
wir kaufenwir wartenwir wandernwir singen
ihr kauftihr wartetihr wandertihr singt
sie/Sie kaufensie/Sie wartensie/Sie wandernsie/Sie singen
Imperfectich kaufteich warteteich wanderteich sang
du kauftestdu wartetestdu wandertestdu sangst
er/sie/es kaufteer/sie/es warteteer/sie/es wanderteer/sie/es sang
wir kauftenwir wartetenwir wandertenwir sangen
ihr kauftetihr wartetetihr wandertetihr sangt
sie/Sie kauftensie/Sie wartetensie/Sie wandertensie/Sie sangen

Câteva observații cu privire la terminațiile verbelor la timpurile simple:

 1. Verbele care se termină în -d sau -t, sau -m/n după o consoană adaugă un -e înainte de terminațiile -t, -st, și -te-ul de la imperfect:

  du arbeitest, er arbeitet, er arbeitete etc

 2. Verbe a căror rădicină se termină în -s, -ß, -x, -z elimină -s-ul din terminația -st la pers. a II-a singular a prezentului:

  du rast (rasen), du faxt(faxen), du grüßt (grüßen)

 3. Verbe a căror rădăcină se termină în -er/-el

  După cum se poate observa din tabel în cazul wandern, aceste verbe diferă puțin ca conjugare. La infinitiv, și la pers. I și III pl., au -n ca terminație (wandern, klingeln).

  La pers. I sg a prezentului și a imperativului, -e-ul din rădăcină este eliminat la verbele cu -el și uneori și la verbele cu -er (ich klingle).

Verbe neregulate

Este vorba despre "sein", "haben", "werden", cele 6 verbe modale (müssen, dürfen, können, mögen, sollen, wollen) și verbul "wissen". Mai jos veți găsi conjugările la toate aceste verbe.

sein haben werden
Participiu prezent seiend habend werdend
Participiu trecut gewesen gehabt geworden
Prezent ich bin ich habe ich werde
du bist du hast du wirst
er/sie/es ister/sie/es hater/sie/es wird
wir sindwir habenwir werden
ihr seidihr habtihr werdet
sie/Sie sindsie/Sie habensie/Sie werden
Imperfect ich warich hatteich wurde
du warst du hattest du wurdest
er/sie/es warer/sie/es hatteer/sie/es wurde
wir warenwir hattenwir wurden
ihr wartihr hattetihr wurdet
sie/Sie warensie/Sie hattensie/Sie wurden
Imperativul
singularsei!hab!werde!
pluralseid!habt!werdet!
politețeseien Sie!haben Sie!werden Sie!
Conjugarea verbelor auxiliare + wissen
dürfenkönnenmögenmüssensollenwollenwissen
Prezentichdarfkannmagmusssollwillweiß
dudarfstkannstmagstmusstsollstwillstweißt
er/sie/esdarfkannmagmusssollwillweiß
wirdürfenkönnenmögenmüssensollenwollenwissen
ihrdürftkönntmögtmüsstsolltwolltwisst
sie/Siedürfenkönnenmögenmüssensollenwollenwissen
Imperfectichdurftekonntemochtemusstesolltewolltewusste
dudurftestkonntestmochtestmusstestsolltestwolltestwusstest
er/sie/esdurftekonntemochtemusstesolltewolltewusste
wirdurftenkonntenmochtenmusstensolltenwolltenwussten
ihrdurftetkonntetmochtetmusstetsolltetwolltetwusstet
sie/Siedurftenkonntenmochtenmusstensolltenwolltenwussten
Participiu perfectgedurftgekonntgemochtgemusstgesolltgewolltgewusst
Câteva observații
Participiul trecut al verbului werden nu are prefixul "ge" când este folosit ca verb auxiliar pentru construirea pasivului. (Er ist gelobt worden)
Participiul prezent și imperativul verbelor modale nu sunt folosite.
Participiul perfect al verbelor modale este rar folosit, el este de obicei înlocuit cu infinitivul.(Ich habe es machen müssen).

Timpuri compuse

Timpurile compuse (perfectul, viitorul) se formează cu ajutorul verbelor auxiliare haben, sein, werden. Perfectul este format din haben sau sein la forma corespunzătoare + participiul perfect al verbului, pe când viitorul este format din werden + infinitivul verbului. De exemplu:

 • perfect: ich habe gekauft - am cumpărat
 • mai mult ca perfectul:ich hatte gekauft - cumpărasem
 • viitor:ich werde kaufen - voi cumpăra
 • viitor anterior(perfect): ich werde gekauft haben - voi fi cumpărat

Toate aceste forme sunt exemplificate mai pe larg în tabelul de mai jos. Pentru mai multe detalii, consultați pagina de utilizare a timpurilor.

cu habencu sein
Perfectichhabe gemachthabe gesungenbin geblieben
duhast gemachthast gesungenbist geblieben
er/sie/eshat gemachthat gesungenist geblieben
wirhaben gemachthaben gesungensind geblieben
ihrhabt gemachthabt gesungenseid geblieben
sie/Siehaben gemachthaben gesungensind geblieben
Mai-mult-ca-perfectichhatte gemachthatte gesungenwar geblieben
duhattest gemachthattest gesungenwarst geblieben
er/sie/eshatte gemachthatte gesungenwar geblieben
wirhatten gemachthatten gesungenwaren geblieben
ihrhattet gemachthattet gesungenwart geblieben
sie/Siewaren gemachtwaren gesungenwaren geblieben
Viitorichwerde machenwerde singenwerde bleiben
duwirst machenwirst singenwirst bleiben
er/sie/eswird machenwird singenwird bleiben
wirwerden machenwerden singenwerden bleiben
ihrwerdet machenwerdet singenwerdet bleiben
sie/Siewerden machenwerden singenwerden bleiben
Viitor anteriorichwerde gemacht habenwerde gesungen habenwerde geblieben sein
duwirst gemacht habenwirst gesungen habenwirst geblieben sein
er/sie/eswird gemacht habenwird gesungen habenwird geblieben sein
wirwerden gemacht habenwerden gesungen habenwerden geblieben sein
ihrwerdet gemacht habenwerdet gesungen habenwerdet geblieben sein
sie/Siewerden gemacht habenwerden gesungen habenwerden geblieben sein

Haben sau sein la perfect?

Perfectul se formează cu haben sau sein în funcție de înțelesul verbului.

Verbe care formează perfectul cu sein:

Toate verbele din această categorie sunt intranzitive(adică nu acceptă un complement direct în acuzativ).

 • Verbe intranzitive de mișcare:
  Ich bin in die Stadt gegangen.
  Ihr wart auf die Mauer geklettert.
  Wir sind aus dem Haus entkommen.
 • Verbe intranzitive care indică o schimbare de stare (multe dintre aceste verbe au prefixul er sau ver)
  Sie ist schon eingeschlafen.
  Mein Buch ist verschwunden.
  Die Blumen sind verwelkt.
 • Majoritatea verbelor care înseamnă a reuși, a se întâmpla, a eșua etc.

  begegnen (a întâlni, din întâmplare), felschlagen, gelingen(a reuși), geschehen(întâmpla), glücken(a reuși), missglücken(eșua), misslingen(eșua), passieren(întâmpla), vorgehen, vorkommen, zustoßen - a se întâmpla

 • Verbele bleiben și sein

Verbele care formează perfectul cu sein

Restul verbelor, care nu au fost menționate mai sus, intră în această categorie. Pe scurt, verbele tranzitive, reflexive, verbele intranzitive, dar care nu indică o schimbare de stare, sau o mișcare, majoritatea verbelor impersonale, verbele modale etc. Atenție însă că unele verbe pot folosi în unele situații sein, în altele haben, în funcție de sens de exemplu:

Sie ist nach Stuttgart gefahren.
Ich habe ihn nach Hause gefahren.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu