joi, 26 iulie 2012

Prepozițiile

Prepozițiile în germană sunt unul dintre cele mai dificile elemente ale limbii, întrucât nu există o corespondență cu o altă limbă, ele trebuiesc învățate într-un mod intuitiv. Astfel cea mai bună soluție este expunerea față de materiale în limba germană, cititul de cărți, ziare etc.

Clasificare:

1. Prep. care cer acuzativul

bis(până), durch(prin), für(pentru), gegen(împotriva), ohne(fără), um(la, în jurul), entlang(de-a lungul), wider(împotriva)


2. Prep. care cer dativul

aus(din, de la), außer(cu excepția), bei(la, lângă), mit(cu), nach(după, conform), seit(de când), von(de la, de), zu(la), gegenüber(opus, vis-a-vis).

3. Prep. care cer sau acuzativul, sau dativul în funcție de sensul verbului

an(pe, la), auf(pe, deasupra), hinter(în spatele), in(în), neben(lângă), über(deasupra, despre), unter(sub), vor(în fața), zwischen(între).

4. Prep. care cer genitivul

trotz(în ciuda), statt(în locul), während(în timp ce), wegen(datorită), um ... willen(pentru numele lui ...).

O prepoziție cere un caz în sensul că substantivul care o urmează este în cazul respectiv. În restul articolului vom lua fiecare prepoziție în parte și vom analiza cele mai des întâlnite utilizări prin exemple.

1. Prep. care cer acuzativul

 1. bis - până la(spațial sau temporar)
  Bis heute hat Fräulein Meier den Witz nicht gehört.
  Până azi, Fräulein Meier nu a mai auzit gluma.
  Der Student fährt nur bis Zürich.
  Studentul a călătorit doar până în Zürich.
 2. durch - prin
  Der Wanderer geht durch den Wald.
  Drumețul merge prin pădure.
  Viele steigen durch Sünde, manche fallen durch Tugend.
  Mulți se ridică prin păcat, unii cad prin virtute.
 3. für - pentru
  Fräulein Meier bäckt für den Jungen.
  Fräulein Meier a copt pentru băiat.
 4. gegen - împotriva, spre, către
  Der Ritter kämpft gegen den Drachen.
  Cavalerul luptă împotriva balaurului.
  Es wird gegen Abend kühler.
  Spre seară se face mai rece.
  Gegen zehn Uhr kommt er.
  În jurul orei zece va veni el.
 5. ohne - fără
  Ohne ihre Katzen ist Fräulein Meier traurig.
  Fräulein Meier este tristă fără pisicile ei.
 6. um - la, în jurul
  Um sechs Uhr ist sie gewöhnlich hier.
  La ora șase ea e de obicei aici.
  Der Briefträger läuft um die Rennbahn.
  Poștașul fuge în jurul pistei de alegări.
 7. wider - contra, împotriva
  Das ist wider meinen Willen.
  Asta este împotriva dorinței mele.
 8. entlang - de-a lungul
  Er ging an der Allee entlang spazieren.
  El a s-a plimbat de-a lungul aleii.

2. Prep. care cer dativul

 1. außer - în afară, afară de, cu excepția
  Außer dir ist niemand da.
  În afară de tine nu mai e nimeni aici.
 2. bei - la, lângă, cu, de,
  Das kommt selten bei ihm vor.
  Asta i se întâmplă rar.
  Er hat Geld bei sich.
  Are bani la el.
  Er wohnt bei der Brücke.
  El locuiește lângă pod.
 3. mit - cu
  Das Kind spielt mit seinen Freunden.
  Copilul se joacă cu prietenii lui.
  Er fährt mit dem Bus.
  Merge cu autobuzul.
 4. nach - după, spre
  Nach der Vorlesung geht der Student in die Kneipe.
  După cursuri, studentul merge în cârciumă.
  Sie fliegt nach Europa.
  Ea zboară spre Europa.
 5. seit - de, din, de la
  Seit fast fünfzig Jahren gibt es bemannte Raumfahrt.
  De aproape 50 de ani există zbor al omului în spațiu.
 6. von - de, de la, despre
  Schiller war ein Freund von Goethe.
  Schiller a fost un prieten de-al lui Goethe.
  Alles wurde von den Feinden zerstört.
  Totul a fost distrus de către dușmani.
  Von jetzt an
  De acum înainte
 7. zu - la, spre, către
  zum Beispiel
  de exemplu
  Sie wandte sich zum Fenster.
  S-a întors către fereastră.
 8. gegenüber - vizavi
  Această prepoziție este plasată aprope întotdeauna în urma substantivului.
  Er wohnt mir gegenüber.
  El locuiește vizavi de mine.

2. Prep. care cer genitivul

 1. trotz - în ciuda
  Er kamm trotz der Kälte.
  El a venit în ciuda frigului.
 2. statt - în locul
  Statt eines Hundes hat der Philosoph eine Katze
  În loc de un câine, filozoful are o pisică.
 3. während - în timpul
  Ich habe während dieser Zeit nichts mehr von ihm gehört.
  Nu am mai auzit nimic de la el în acest timp.
 4. wegen - din cauza
  Wegen des defekten Wagens wurde die Straße blockiert.
  Din cauza mașinilor stricate s-a blocat strada.

Alte prepoziții care cer genitivul : außerhalb, innerhalb, diesseits, jenseits, oberhalb, unterhalb.

Prepozițiile bicazuale

Prepozițiile care cer fie dativul, fie acuzativul în funcție de sensul verbului vor fi prezentate în articolul următor - prep. cu acuzativul și dativul.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu